19006172

Thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở của BHYT

Thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở của BHYT

Tôi ở TP.HCM có tham gia BHYT hộ gia đình và được công nhận là tham gia bảo hiểm đủ 5 năm liên tục từ ngày 1/1/2021. Trong năm nay đã đi chữa bệnh và nay tôi đến đúng bệnh viện ghi trên thẻ để mổ tim; khi ra viện số tiền tôi tự chi trả cả hai lần đã lên tới 10 triệu đồng. Tôi có nghe nói về thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở của BHYT. Nhưng tôi đang thắc mắc họ sẽ thanh toán toàn bộ cả 10 triệu hay theo 1 tỷ lệ nhất định thế ạ? Và thủ tục để được thanh toán lại như thế nào ạ?Thanh toán chi phí cùng chi trảTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn  đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn: Thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở của BHYT; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bác như sau:

Căn cứ theo Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì: 

“Điều 27. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp

3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định này:

a) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

b) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;”

Thanh toán chi phí cùng chi trả

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của bạn; bạn ở TP.HCM có tham gia BHYT hộ gia đình và được công nhận là tham gia bảo hiểm đủ 5 năm liên tục từ ngày 1/1/2021. Trong năm nay bạn đã đi chữa bệnh và hiện nay vừa đến đúng bệnh viện ghi trên thẻ để mổ tim; khi ra viện số tiền bạn tự chi trả cả hai lần đã lên tới 10 triệu đồng. Như vậy, bạn sẽ được thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở với số tiền là: 1.060.000 đồng.

Và thủ tục bạn cần chuẩn bị thẻ BHYT đã đủ 5 năm liên tục và hóa đơn chứng từ về việc chi trả BHYT nộp tại cơ quan BHXH nơi bạn được cấp thẻ BHYT. 

Trên đây là bài viết về vấn đề thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở của BHYT. Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo thêm các bài viết sau:

Tham gia BHYT 5 năm liên tục có được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh?

Thanh toán lại tiền khám bệnh ở bệnh viện không khám BHYT

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở của BHYT; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam