19006172

Thẻ BHYT Cựu chiến binh cho người nhập ngũ trước năm 1975

Thẻ BHYT Cựu chiến binh cho người nhập ngũ trước năm 1975

Tôi muốn hỏi về: Thẻ BHYT Cựu chiến binh cho người nhập ngũ trước năm 1975. Tôi được cấp thẻ Cựu chiến binh, tôi nhập ngũ năm 1974 và được chỉ định chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Đang trên đường hành quân thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 kháng chiến thắng lợi do đó, tôi chưa kịp vào chiến trường thì được điều về. Giờ tôi có quyết định xuất ngũ vậy tôi muốn hỏi tôi có đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT theo đối tượng cựu chiến binh không?Thẻ BHYT Cựu chiến binh cho người nhập ngũTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề vấn đề thẻ BHYT cựu chiến binh cho người nhập ngũ trước năm 1975; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

4. Cựu chiến binh, gồm:

a) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 157/2016/NĐ-CP)”.

Dẫn chiếu quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 150/2006/NĐ-CP như sau:

“Điều 2. Cựu chiến binh  

Cựu chiến binh là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm:

2. Cán bộ, chiến sĩ quy định tại khoản 2 Điều 2 Pháp lệnh Cựu chiến binh gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước (ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng)”.

Thẻ BHYT Cựu chiến binh cho người nhập ngũ

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, trường hợp của bạn là người nhập ngũ từ năm 1974 và được chỉ định chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Bạn chưa kịp vào chiến trường thì ngày 30/4/1975 Kháng chiến thắng lợi và bạn được điều về. Đối chiếu quy định trên thì bạn không thuộc đối tượng cựu chiến binh tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 150/2006/NĐ-CP nêu trên. Do đó, bạn sẽ không được cấp thẻ BHYT cựu chiến binh theo quy định.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Đối tượng được cấp bảo hiểm y tế cựu chiến binh

Xác định đối tượng cựu chiến binh tham gia bảo hiểm y tế

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam