19006172

Thời điểm 5 năm liên tục của BHYT được hiểu như thế nào?

Thời điểm 5 năm liên tục của BHYT được hiểu như thế nào?

Trên thẻ BHYT của tôi có ghi dòng chữ “thời điểm đủ 5 năm liên tục: 01/9/2023” có nghĩa là sao ạ? Nếu khi đủ 5 năm liên tục thì tôi được quyền lợi gì? Tôi tham gia BHYT tự nguyện nhưng để gián đoạn 2 tháng thì có bị mất 5 năm liên tục của BHYT không?5 năm liên tục của BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời điểm 5 năm liên tục của BHYT được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 12. Thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành, phản ánh được các thông tin sau:

5. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Như vậy, thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng. Trường hợp trên thẻ BHYT của bạn có ghi dòng chữ: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ 01/9/2023” thì tính đến thời điểm 01/9/2023 thì bạn mới được xác định là tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Thứ hai, nếu đủ 5 năm liên tục thì được hưởng những quyền lợi gì?

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 có quy định mức hưởng là:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Như vậy, khi bạn tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì bạn sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Lương cơ sở hiện nay theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng nên 6 tháng lương cơ sở tương đương 8.940.000 đồng.

Thứ ba, tham gia BHYT tự nguyện nhưng để gián đoạn 2 tháng thì có bị mất 5 năm liên tục?

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 12. Thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành, phản ánh được các thông tin sau:

5. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.”

Như vậy, theo quy định này thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục được gián đoạn nhưng không được quá 03 tháng. Do đó, trường hợp bạn tham gia BHYT tự nguyện nhưng để gián đoạn 2 tháng thì thời gian đó vẫn được xác định là tham gia bảo hiểm y tế liên tục.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến về bảo hiểm y tế 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Gia hạn chậm thẻ bảo hiểm y tế 1 tháng có được coi là đóng liên tục?

luatannam