19006172

Thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế khi gia hạn

Thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ khi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Tôi muốn tư vấn về thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế khi gia hạn. Tôi mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện có giá trị sử dụng hết ngày 31/08/2020. Tôi muốn tiến hành gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Tôi muốn hỏi khi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thì thẻ có giá trị sử dụng từ bao giờ?Thời điểm có giá trị sử dụng của thẻTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn.. Với trường hợp về thời điểm có giá trị sử dụng  của thẻ khi gia hạn thẻ. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn nhau sau:

Về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

Căn cứ theo quy định Căn cứ khoản 3, Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;”

Như vậy, người tham gia từ lần trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Trong trường hợp của bạn: thẻ bảo hiểm y tế của bạn hết hạn ngày 31/08/2020. Do đó nếu bạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thì thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/09/2020.

Về hồ sơ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Công văn 2616/HD-BHXH hướng dẫn về thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện. Hồ sơ gia hạn bao gồm các giấy tờ sau:

+) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện (mẫu 01C/BHYTTN);

+) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (kèm theo bản chính để đối chiếu);

+) Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (để đối chiếu);

+) Bản sao thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm 3 mục III Hướng dẫn số: 2616/HD-BHXH của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh như sau:

“3.2. Đối với người đã tham gia BHYT từ trước (kể cả bắt buộc lẫn tự nguyện), nay tiếp tục tham gia theo hình thức tự nguyện, để đảm bảo được hưởng quyền lợi BHYT liên tục, phải đóng tiền BHYT trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng ít nhất 10 ngày theo quy định.”

Theo quy định trên, để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, bạn phải đóng tiền trước khi thẻ cũ hết hạn 10 ngày. Do đó, thẻ bảo hiểm y tế của bạn hết hạn sử dụng là 31/8/2020 nên bạn phải gia hạn trước ngày 21/8/2020.

Thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Tóm lại bạn có thể gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 21/08/2020. Thời hạn sử dụng của thẻ mới kế tiếp ngày thẻ cũ hết hạn, tức là ngày 01/09/2020.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ khi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tại các bài viết:

Tham gia BHYT theo hộ gia đình khi thời hạn trên thẻ khác nhau

Thời hạn để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề vướng mắc về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam