19006172

Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT có ý nghĩa như thế nào?

Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT có ý nghĩa như thế nào?

Xin chào tổng đài! Tổng đài cho mình hỏi vấn đề liên quan đến thẻ BHYT ạ. Con mình sinh 20/12/2015. Mà thẻ bảo hiểm ghi là thời điểm đủ 5 năm liên tục từ tháng 12/2020. Vậy đó có phải là hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm hay không? Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT đó có nghĩa là gì ạ? Thẻ của con tôi có thể sử dụng đến thời điểm nào và mức hưởng của cháu hiện nay là bao nhiêu %?


Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT có ý nghĩa như thế nào; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, ý nghĩa của thời điểm đủ 5 năm liên tục

Căn cứ Khoản 3 và Khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 12. Thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành, phản ánh được các thông tin sau:

1. Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

4. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

5. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.”

Theo quy định trên, thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục phải được thể hiện ở trên thẻ BHYT của người tham gia. Thời gian tham gia BHYT liên tục được tính là thời gian sử dụng ghi trên thẻ lần sau nối tiếp lần trước, và không được gián đoạn quá 3 tháng.

Theo như bạn trình bày, bé nhà bạn sinh vào tháng 12/2015, trên thẻ BHYT của bé có ghi “thời điểm đủ 5 năm liên tục: từ tháng 12/2020”. Dòng chữ đó có nghĩa là tính đến tháng 12/2020 thì con của bạn đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, chứ không phải là ngày hết hạn thẻ.

Thứ hai, về giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về thời hạn sử dụng thẻ BHYT: 

“Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này:

a) Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

b) Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi”.

Như vậy, đối với trẻ dưới 6 tuổi, thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng trẻ 72 tháng tuổi.

Do con của bạn dưới 6 tuổi nên thẻ BHYT của bé có giá trị sử dụng đến hết tháng 12/2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Các vấn đề pháp lý về cấp BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thứ ba, về mức hưởng BHYT

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT

Luật sư tư vấn Bảo hiểm y tế Online 1900 6172

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”

Theo đó, khi con bạn đang có thẻ BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi thì con bạn khi đi khám chữa bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo bài viết: Chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tuyến trung ương

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về câu hỏi Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT có ý nghĩa như thế nào?

Nếu còn vướng mắc về Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT có ý nghĩa như thế nào; bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Điều kiện hưởng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam