19006172

Thời điểm hưởng lương hưu khi giấy tờ chỉ ghi năm sinh

Thời điểm hưởng lương hưu

Chào công Tổng đài tư vấn, tôi cần tư vấn về thời điểm hưởng lương hưu: Trong chứng minh thư nhân dân và giấy khai sinh của tôi chỉ ghi năm sinh là 1960. Tôi là lao động nam nên đến năm 2020 tôi mới đủ tuổi về hưu. Trước đó từ năm 2018 tôi đã đủ số năm đóng bảo hiểm và ngừng đóng, bảo lưu đến nay. Giờ đã đủ điều kiện về nghỉ hưu thì không biết thời điểm hưởng lương hưu được tính thế nào?Thời điểm hưởng lương hưuTư vấn chế độ hưu trí:

Với vấn đề thời điểm hưởng lương hưu, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bác như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;“.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ…”

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 220 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định:

“Điều 220. Hiệu lực thi hành

1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.”

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021 thì quy định về tăng tuổi nghỉ hưu mới chính thức có hiệu lực. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam

Theo đó, hiện nay, trong trường hợp bình thường thì điều kiện nghỉ hưu được xác định như sau:

+) Đối với lao động nam: Đóng bảo hiểm được ít nhất 20 năm và đủ 60 tuổi 3 tháng;

+) Đối với lao động nữ: Đóng bảo hiểm được ít nhất 20 năm và đủ 55 tuổi 4 tháng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thời điểm hưởng lương hưu như sau:

Thời điểm hưởng lương hưuTư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.”

Như vậy, trong trường hợp của bác, năm 2020 bác đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng do không xác định được ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) nên thời điểm hưởng lương hưu của bác là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm bác đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu, tức ngày 1/1/2021.

Bác có thể tham khảo thêm về vấn đề này tại bài viết:

Thời điểm nghỉ hưởng lương hưu

Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được xác định như thế nào

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam