19006172

Thời điểm nhận tiền hưởng chế độ BHXH 1 lần khi nghỉ việc

Thời điểm nhận tiền hưởng chế độ BHXH 1 lần khi nghỉ việc

Mình có quá trình đóng BHXH như sau: Từ tháng 8/2014 -7/2015 mức lương đóng 1.897.500; từ tháng 8/2015 -7/2016 mức lương đóng 1.996.500, từ tháng 1-12/2017 mức lương đóng 2.145.000, từ tháng 1-11/2019 mức lương đóng 4.200.000. Nếu năm 2020 này mình muốn nhận BHXH thì mình được nhận bao nhiêu tiền vậy? Nếu mình muốn nhận thời điểm tháng 4/2020 này thì có được không?Thời điểm nhận tiền hưởng chế độ BHXH 1 lần

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hưởng BHXH 1 lần khi đủ điều kiện rút là bao nhiêu tiền?

Về xác định số tháng hưởng căn cứ điểm b khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Đồng thời, căn cứ Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Như vậy, bạn đã đóng BHXH từ 8/2014 đến 7/2016, từ 1/2017 đến tháng 12/2017 và từ tháng 1 đến tháng 11/2019 nên tổng thời gian đóng BHXH của bạn là 3 năm 11 tháng và được làm tròn thành 4 năm. Do bạn đóng từ sau 1/2014 nên một năm đóng BHXH tương ứng với 2 tháng hưởng.

Theo đó, số tháng hưởng BHXH một lần của bạn tính là: 4 x 2 = 8 tháng.

Về xác định mức bình quân tiền lương:

Căn cứ khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2.Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH  : Tổng số tháng đóng BHXH.

Ngoài ra, bạn còn được hưởng hệ số trượt giá theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH:

Năm 2015 2016 2017 2018 2019
Mức điều chỉnh 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00

Như vậy, Mbqtl = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH x Hệ số trượt giá) : Tổng số tháng đóng BHXH

Theo đó, Mbqtl = [1.897.500 x 5 x 1,13 + (1.897.500 x 7 + 1.996.500 x 5) x 1,1 + 1.996.500 x 7 x 1,06 + 2.145.000 x 12 x 1,03 + 4.200.000 x 11] : 47 = 2.634.864 đồng.

Lúc này, mức hưởng BHXH 1 lần = Mbqtl x Số tháng hưởng BHXH = 2.634.864 x 8 = 21.078.912 đồng.

Thứ hai, thời điểm nhận tiền hưởng chế độ BHXH 1 lần sau khi nghỉ việc

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”

Như vậy, theo quy định này nếu bạn không thuộc trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc ra nước ngoài định cư hoặc mắc một trong những loại bệnh nêu trên thì bạn phải chờ sau một năm nghỉ việc không tiếp tục tham gia đóng BHXH thì mới được nhận tiền BHXH một lần. Do đó, nếu bạn đóng BHXH đến tháng 11/2019 thì bạn phải chờ đến tháng 12/2020 và trong thời gian này bạn không tham gia đóng BHXH ở đâu thì bạn mới được nhận tiền BHXH một lần.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm những giấy tờ gì?

Quá thời hạn 01 năm nghỉ việc được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần không?

luatannam