19006172

Thời điểm nhận trợ cấp thất nghiệp lần thứ hai theo quy định

Thời điểm nhận trợ cấp thất nghiệp lần thứ hai theo quy định

Tôi nhận được giấy quyết định nghỉ việc ngày 7/1/2021. Đến ngày 26/1 tôi nhận được hạn trả kết quả đầu tiên cũng là tháng lãnh trợ cấp đầu tiên. Lần 2 tôi đến ký khai báo tình hình việc làm vậy khoảng bao lâu thì tôi nhận được kỳ lãnh trợ cấp thứ 2. Xin cảm ơn!nhận trợ cấp thất nghiệpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về thời điểm nhận trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo”.

Theo đó, người lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp từ lần thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015:

“Điều 8. Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

2.Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày”.

Theo đó, mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp đến ngày đó của tháng sau trừ đi 01 ngày.

nhận trợ cấp thất nghiệpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Áp dụng với trường hợp của bạn, bạn nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên vào ngày 26/01, do đó, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp lần thứ hai của bạn được tính từ ngày 25/02. Như vậy, bạn sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp lần thứ hai trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 25/02.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Số tháng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam