19006172

Thời điểm tính mức chi trả khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Thời điểm tính mức chi trả khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Thời điểm tính mức chi trả khi tham gia BHYT 5 năm liên tục? Tôi tham gia BHYT đến ngày 1/5/2020 là đủ 5 năm liên tục. Vậy thời điểm tính mức chi trả 6 tháng lương cơ sở để được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh được tính từ thời điểm nào? Thời điểm từ đầu năm 2020 hay từ thời điểm tháng 5/2020 ạ?Thời điểm tính mức chi trảTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về thời điểm tính mức chi trả khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 12. Thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành, phản ánh được các thông tin sau:

5. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.”

Bên cạnh đó; căn cứ vào khoản 2 điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“2.2. Đối tượng quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 17 có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.”

Như vậy

Do đó, đến ngày 1/5/2020 bạn tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục nên căn cứ tính 6 tháng lương cơ sở để bạn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh được tính từ 01/01/2020.

Thời điểm tính mức chi trả

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 1900 6172

Kết luận:

Tóm lại; thời điểm tính mức chi trả 6 tháng lương cơ sở để bạn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh được xác định từ 1/1/2020 – thời điểm bắt đầu của năm bạn tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục.

Trên đây là bài viết về thời điểm tính mức chi trả khi tham gia BHYT 5 năm liên tục. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm

Thời điểm xác định tham gia BHYT 5 năm liên tục

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến vấn đề bảo hiểm y tế, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam