19006172

Thời gian chốt sổ lâu có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Thời gian chốt sổ lâu có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Tôi nghỉ việc từ ngày 15 tháng 5 mà tới ngày 10 tháng 9 công ty mới chốt sổ xong và gửi cho tôi. Trường hợp công ty chốt sổ lâu có được nhận trợ cấp thất nghiệp không. Vì nguyên nhân là do công ty hoặc do cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục chốt sổ lâu chứ không phải lỗi tại tôi. Xin cảm ơn sự giải đáp của tổng đài!Thời gian chốt sổ lâu có được nhận trợ cấp thất nghiệp

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn Về vấn đề Thời gian chốt sổ lâu có được nhận trợ cấp thất nghiệp; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

Theo quy định nêu trên, thời gian để nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng kể từ khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Không có bất kì quy định nào của pháp luật cho phép kéo dài thời gian nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng.

Như vậy, dù nguyên nhân chốt sổ bảo hiểm lâu dẫn tới việc quá thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là do bạn, do công ty, do cơ quan bảo hiểm xã hội hay do bất kì ai khác thì bạn vẫn không được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ 03 tháng. Trường hợp của bạn chỉ có thể cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng lần này với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp những lần sau và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về Thời gian chốt sổ lâu có được nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam