19006172

Thời gian cơ quan bảo hiểm chi trả tiền trợ cấp ốm đau theo quy định

Thời gian cơ quan bảo hiểm chi trả tiền trợ cấp ốm đau theo quy định

Thời gian cơ quan bảo hiểm chi trả tiền trợ cấp ốm đau theo quy định? Đơn vị em đã nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau cho cơ quan bảo hiểm cách đây hơn một tháng rồi mà vẫn chưa nhận được tiền chế độ. Anh, chị cho em hỏi là bao lâu thì nhận được tiền chế độ ốm đau ạ?Tư vấn chế độ ốm đau: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi về vấn đề: Thời gian cơ quan bảo hiểm chi trả tiền trợ cấp ốm đau theo quy định. Với trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ vào Điều 102,  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014  quy định như sau:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì:

“4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động, sau đó, trong thời hạn 10 ngày người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

Tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Vậy trong trường hợp này của đơn vị bạn đã nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau được hơn một tháng nhưng vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp. Theo quy định thì sau khi nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thì trong khoảng thời gian là 06 ngày làm việc thì cơ quan bảo hiểm sẽ tổ chức chi trả tiền trợ cấp. Do vậy, đơn vị bạn cần liên hệ lại với bên bảo hiểm để biết được lý do tại sao vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp ốm đau cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Căn cứ để tính thời gian hưởng chế độ ốm đau

Công ty không trả tiền lương vào thời gian hưởng chế độ ốm đau

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về:Thời gian cơ quan bảo hiểm chi trả tiền trợ cấp ốm đau theo quy định; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam