19006172

Thời gian đóng tối thiểu bảo hiểm tự nguyện để nhận lương hưu

Thời gian đóng tối thiểu bảo hiểm tự nguyện để nhận lương hưu

Em là nam 33 tuổi là họa sĩ tự do, bây giờ em muốn đóng bảo hiểm xã hội để sau này em được hưởng lương hưu, vậy em hỏi là ví dụ mỗi tháng em đóng 1 triệu đồng thì em phải đóng tối thiểu bao nhiêu năm để đảm bảo sau này em được hưởng hưu. Sau này khi em kết thúc quá trình đóng tiền hàng tháng và chuyển sang chế độ hưởng lương hưu thì mỗi tháng em được hưởng bao nhiêu lương hưu?Thời gian đóng tối thiểu bảo hiểm tự nguyệnTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về thời gian đóng tối thiểu bảo hiểm tự nguyện để nhận lương hưu; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Về Thời gian đóng tối thiểu bảo hiểm tự nguyện để nhận lương hưu

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 169 và Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau:

“1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”.

Theo đó, trường hợp bạn là họa sĩ làm tự do và mới 33 tuổi thì bạn phải đợi đến khi đủ 62 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên thì mới được nhận lương hưu.

Về mức hưởng hưu trí,

Xét theo quy định pháp luật hiện hành, khi bạn đã đủ 62 tuổi và đóng tối thiểu 20 năm bảo hiểm tự nguyện thì lương hưu của bạn sẽ được tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

” Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Thời gian đóng tối thiểu bảo hiểm tự nguyện

 

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Do đó, nếu bạn đóng bảo hiểm đủ 20 năm thì khi nghỉ hưu, mức hưởng hàng tháng của bạn bằng 45% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm ( do bạn sẽ nghỉ hưu sau năm 2022)

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng mức bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

” Điều 79. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.”

Nếu bạn dự định đóng bảo hiểm với mức 1.000.000 đồng trong suốt 20 năm thì mức bình quân tiền lương của bạn sẽ là 1.000.000 đồng. Vì vậy, mức lương hưu bạn sẽ được nhận là 1.000.000 x 45% = 450.000 đồng.

Như vậy, với mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm của bạn trong 20 năm là 1.000.000 đồng/tháng thì khi đủ 62 tuổi bạn sẽ được hưởng lương hưu với mức 450.000 đồng/tháng.

Trên đây là giải đáp về vấn đề Thời gian đóng tối thiểu bảo hiểm tự nguyện để nhận lương hưu của bạn. Ngoài ra, bác có thể tham khảo thêm bài viết:

Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu hiện nay

Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Thời gian đóng tối thiểu bảo hiểm tự nguyện để nhận lương hưu, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam