19006172

Thời gian giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản?

Thời gian giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản?

Em sinh cháu vào tháng 4 năm 2020. Và em đi làm lại vào tháng 10 năm 2020. Và tháng 11 năm 2020 em có nộp lại giấy ra viện để được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh. Nhưng em chưa nhận được tiền. Và đến tháng 12 năm 2020 vì lý do cá nhân em không tiếp tục làm việc và đóng bảo hiểm được. Vậy luật sư cho em hỏi em có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh đó không và thời gian giải quyết chế độ dưỡng sức là bao lâu? Em xin cảm ơnThời gian giải quyết chế độ dưỡng sức

Tư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về thời gian giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”

Như vậy, sau khi nghỉ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Do thông tin bạn cung cấp không nói rõ bạn có nghỉ dưỡng sức trong thời hạn 30 ngày đầu trở lại làm việc hay không. Do đó, chúng tôi chia trường hợp như sau:

+) Trường hợp bạn nghỉ dưỡng sức vào tháng 11 – đã quá thời hạn 30 ngày đầu trở lại làm việc thì bạn không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

+) Trường hợp bạn nghỉ dưỡng sức vào tháng 11 nhưng vẫn trong thời hạn 30 ngày đầu trở lại làm việc thì chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Mặt khác, Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì:

“4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, người sử dụng phải có trách nhiệm lập danh sách theo mẫu 01B-HSB và nộp cho cơ quan bảo hiểm để cho người lao động hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Như vậy, thời gian giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 16 ngày kể từ ngày bạn đủ điều kiện để nghỉ dưỡng sức.

Thời gian giải quyết chế độ dưỡng sức

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trên đây là giải đáp về vấn đề thời gian giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: 

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh gồm giấy tờ gì?

Thời gian tối đa nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con

Nếu trong quá trình giải quyết có gì vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.

luatannam