19006172

Thời gian giải quyết chế độ thai sản theo quy định hiện hành

Thời gian giải quyết chế độ thai sản theo quy định hiện hành

Em làm việc từ 09/2015 đến nay. Vì lí do ảnh hưởng đến thai (có giấy chuẩn đoán của bác sĩ) nên đầu tháng 10/2018 đã xin nghỉ để dưỡng thai và được giải quyết. Tháng 11/2018 em nộp đầy đủ hồ sơ để hưởng chế độ thai sản gồm (giấy chứng sinh, giấy khai sinh và giấy ra viện). Tháng 1/2019 em bắt đầu làm lại nhưng vì lý do gia đình nên đã xin cơ quan làm đơn nghỉ việc và đã được đồng ý. Như vậy, em có được giải quyết chế độ thai sản không? Thời gian giải quyết chế độ thai sản là bao lâu, tính từ ngày nộp hồ sơ hưởng thai sản, ngày em xin nghỉ việc và đã nghỉ gần 1 tháng đến nay đã 3 tháng mà em chưa nhận được tiền thai sản, kể cả sổ bảo hiểm. Em liên hệ trên công ty nơi em làm việc thì nói là do công ty BHXH chưa duyệt hồ sơ vì lí do em đã xin nghỉ việc. Khi nào xong sẽ nói em biết. Như vậy, muốn biết công ty BHXH đã nhận và đã giải quyết hồ sơ hưởng chế độ thai sản của em chưa thì làm cách nào? Thời gian giải quyết chế độ thai sản

Tư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấnVới câu hỏi về thời gian giải quyết chế độ thai sản theo quy định hiện hành; chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, thời gian giải quyết chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành muộn nhất là 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định của pháp luật để cho người lao động hưởng chế độ thai sản.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì tháng 11/2018 bạn đã nộp đầy đủ hồ sơ để hưởng chế độ thai sản bao gồm (giấy chứng sinh, giấy khai sinh và giấy ra viện). Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ thì công ty bạn phải nộp hồ sơ cho bạn về cơ quan bảo hiểm xã hội để bạn hưởng chế độ thai sản. 

Bên cạnh đó, điểm a khoản 3 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;”

Theo quy định trên, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết chế độ thai sản theo quy định cho người lao động.

Thời gian giải quyết chế độ thai sản

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Tóm lại, thời gian giải quyết chế độ thai sản tối đa là 20 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ. Bạn đã quay trở lại làm việc và nộp hồ sơ đến nay được 3 tháng nhưng vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp thai sản và công ty của bạn trả lời Cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa duyệt hồ sơ vì lí do bạn đã xin nghỉ việc là không đúng quy định.

Kết luận: 

Trong trường hợp bạn đã nộp hồ sơ được 3 tháng, bạn đã nghỉ việc mà vẫn chưa nhận được tiền thai sản. Bạn nên liên hệ trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty bạn tham gia bảo hiểm để được giải đáp cụ thể.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nghỉ việc luôn sau sinh được hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản không?

Thời gian tối đa nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét