19006172

Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Chào tổng đài tư vấn. Em có một vấn đề như sau. Em hưởng thai sản cho con thứ nhất từ tháng 9/2020 đến hết tháng 2/2021. Đầu tháng 3 tới em quay lại làm việc, tuy nhiên trong thời gian nghỉ thai sản thì em lại mang thai đứa con thứ 2. Tính đến thời điểm quay lại làm việc thì em lại mang thai được 3 tháng. Thời gian dự sinh của em là vào tháng 9 năm nay. Em dự định là đầu tháng 6/2021 là nghỉ việc. Cho em hỏi trường hợp này thì em có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ 2 hay không?thời gian nghỉ thai sảnTư vấn bảo hiểm xã hội:

Trường hợp Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không? của bạn,  Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo đó, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Quyết định Số: 595/QĐ-BHXH thì:

“6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.”

Theo đó, bạn thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bạn vẫn được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bởi cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian này. Mà bạn dự sinh vào tháng 9/2021, khoảng thời gian 12 tháng trước sinh của bạn được tính từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021. Khi đó, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được đủ 6 tháng nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

thời gian nghỉ thai sản

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy trong trường hợp của bạn, cơ quan bảo hiểm sẽ có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bạn trong thời gian nghỉ thai sản 6 tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021. Do đó, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bạn có thể tham khảo tại bài viết: 

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc mới nhất

Nếu trong quá trình giải quyết còn thắc mắc về Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam