19006172

Thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia BHXH?

Thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia BHXH?

Tôi là công nhân tại một công ty may. Tháng 5/2020 tôi nghỉ chế độ thai sản. Đầu tháng 11/2020 tôi bắt đầu đi làm lại và được giải quyết chế độ thai sản tại công ty. Lương tôi 7 triệu thì được bao nhiêu tiền và cần hồ sơ gì? Hiện nay do hoàn cảnh gia đình, tôi muốn xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Vậy, tôi xin hỏi thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia BHXH? Tôi có được tính hưởng dưỡng sức không?


thai sản có được tính là thời gian tham giaTrường hợp thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia BHXH của bạn Tổng đài tư vấn xin được giải đáp như sau:

Thứ nhất, về mức hưởng thai sản

Căn cứ Điều 38 và Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi….”

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản…”

Như vậy, mức hưởng thai sản của bạn được xác định như sau:

– Trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bạn sinh con; tương đương 2.980.000 đồng.

– Nếu tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bạn đều là 7.000.000 đồng thì mức hưởng trong 6 tháng của bạn sẽ là 42.000.000 đồng.

Thứ hai, về hồ sơ hưởng thai sản sau sinh

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định: 

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.2. Đối với chế độ thai sn của người đang đóng BHXH: Hồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điều 7 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập và hồ sơ nêu dưới đây:

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.”

Như vậy , trường hợp của bạn sinh con để được giải quyết chế độ thai sản thì bạn cần nộp 01 trong các giấy tờ sau cho đơn vị nơi bạn làm việc:

– Bản sao giấy khai sinh của con;

– Trích lục khai sinh của con;

– Bản sao giấy chứng sinh của con.

Sau đó đơn vị sẽ làm thêm mẫu 01B-HSB để đề nghị BHXH giải quyết chế độ cho bạn.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thời gian giải quyết chế độ thai sản theo quy định

thai sản có được tính là thời gian tham gia

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Thứ ba, Thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia BHXH?

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định như sau:

Điều 42. Quản lý đối tượng

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

6.1. Trường hợp HĐLĐ hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đến khi HĐLĐ hết thời hạn được tính là thời gian đóng BHXH, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản sau khi HĐLĐ hết thời hạn không được tính là thời gian đóng BHXH…”

Theo quy định trên, trường hợp của bạn nghỉ hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con và vẫn còn trong thời hạn hợp đồng lao động thì đơn vị và bạn không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Nghỉ thai sản xong nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Thứ tư, về chế độ dưỡng sức sau thai sản khi đã nghỉ việc

Khoản 1 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước”.

Theo đó, muốn được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi đã nghỉ hết chế độ thai sản thì người lao động phải nghỉ việc tiếp do sức khỏe yếu trong thời hạn 30 ngày đầu trở lại làm việc. Vậy nên, khi bạn đã chấm dứt hợp đồng với công ty sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trên đây là bài viết về vấn đề thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia BHXH?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia BHXH; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

-> Thời gian nghỉ thai sản có được tính để trả trợ cấp thôi việc

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét