19006172

Thời gian nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Thời gian nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Thời gian nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểm xã hội không? Tôi đang nghỉ hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội. Xin hỏi thời gian nghỉ thai sản đó tôi có phải tham gia bảo hiểm xã hội? Tôi sẽ được hưởng những gì trong thời gian 6 tháng này? Tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào và khi nào phải nộp hồ sơ? Xin cảm ơn và mong sớm được giải đáp!


nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểmVới trường hợp thời gian nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểm xã hội không của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, thời gian nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

Điều 42. Quản lý đối tượng

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

6.2. Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi không được tính là thời gian đóng BHXH”.

Như vậy, trong 6 tháng nghỉ hưởng chế độ tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và bạn không phải đóng BHXH, BHTN; thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH của bạn, nhưng không được tính là thời gian tham gia BHNT, còn BHYT do cơ quan BHXH đóng. Trường hợp bạn đã nghỉ việc ở công ty trước khi sinh thì thời gian này không được tính là tham gia BHXH.

Thứ hai, về mức hưởng của bạn trong 6 tháng thai sản

Căn cứ Điều 38 và Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi…”

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản…”

Như vậy, nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì trong 6 tháng nghỉ sinh, bạn sẽ được hưởng chế độ sau:

+) Nghỉ 06 tháng thai sản và mỗi tháng được hưởng 100% bình quân tiền lương 06 tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản. 

+) Hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con được sinh ra bằng 02 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng); tương đương 2.980.000 đồng/con.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Có thể hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc hay không?

nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểm

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về hồ sơ để nhận chế độ thai sản khi sinh con

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.2. Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXH: Hồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điều 7 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập và hồ sơ nêu dưới đây:

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con…”

Như vậy:

– Nếu vẫn còn làm việc:

Bạn chuẩn bị bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con nộp cho công ty. Sau đó công ty sẽ làm thêm mẫu 01B-HSB để giải quyết chế độ thai sản cho bạn.

– Nếu đã nghỉ việc hẳn ở công ty trước khi sinh: Bạn chuẩn bị:

+) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

+) Sổ BHXH đã được chốt;

+) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

+) Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản sau khi đã nghỉ việc

Thứ tư, về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ khi sinh con

Căn cứ Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 14. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102 của Luật bảo hiểm xã hội và Điều 5 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

2. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú”.

Như vậy:

– Nếu bạn còn làm việc ở công ty thì không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, bạn sẽ phải nộp hồ sơ trên cho công ty.

– Nếu bạn đã nghỉ hẳn ở công ty trước khi sinh thì pháp luật không đặt ra quy định về thời hạn nộp hồ sơ hưởng thai sản của bạn.

Trên đây là bài viết về vấn đề thời gian nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Nếu còn vướng mắc về vấn đề thời gian nghỉ thai sản có phải tham gia bảo hiểm xã hội, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 về chế độ thai sản 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Cách tính tiền nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản

luatannam