19006172

Thời gian nhận BHTN tháng cuối cùng vào ngày nào?

Thời gian nhận BHTN tháng cuối cùng vào ngày nào?

Mọi người cho em hỏi em làm BHTN. Sao tháng cuối cùng này mãi chưa được nhỉ đã quá 10 ngày rồi. Thông thường tháng cuối cùng sẽ nhận được vào ngày nào? Và sau khi rút xong thì có cần mang sổ đi chốt lại không?Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời gian nhận BHTN tháng cuối cùng vào ngày nào?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn từ tháng thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn đang nhận BHTN tháng cuối cùng, và đã quá 10 ngày bạn chưa nhận được so với thời hạn. Tháng cuối cùng của bạn sẽ nhận được trong thời hạn 05 ngày làm việc, 10 ngày bạn chưa nhận được thì trung tâm dịch vụ việc làm đã chi trả chậm trễ cho bạn. Do đó, bạn cần liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết.

Thứ hai, sau khi rút xong BHTN có cần mang sổ BHXH đi chốt lại không?

Căn cứ vào khoản 6 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định như sau:

“6. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 3 như sau:

a) Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận sổ BHXH và ghi thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, ghi thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người tham gia tại đơn vị do BHXH huyện trực tiếp thu; người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN ở huyện, tỉnh khác.”

Đồng thời, theo khoản 56 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH (sửa đổi bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH) như sau:

“56. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 như sau:

Điều 33c. Sử dụng dữ liệu thu

1. Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ

Nhận hồ sơ, dữ liệu do Phòng/Tổ quản lý thu chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý; trường hợp dữ liệu và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập Phiếu Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02); căn cứ dữ liệu quản lý thu đã được ghi vào cơ sở dữ liệu thu:

1.1. In Sổ BHXH, thẻ BHYT; ký trên phần mềm quản lý thu Danh sách cấp sổ BHXH (Mẫu D09a-TS), Danh sách thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) kèm theo hồ sơ của đơn vị, người tham gia chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả đơn vị, người tham gia và lưu trữ theo quy định.

1.2. In xác nhận thời gian tham gia vào sổ BHXH trả người lao động khi phát sinh trường hợp:

a) Xác nhận sổ BHXH cho người lao động khi dừng đóng BHXH, BHTN; giải quyết chế độ BHXH, BHTN.

b) Xác nhận quá trình đóng BHTNLĐ, BNN đến thời điểm người tham gia bị TNLĐ, BNN.

c) Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN khi có đề nghị của đơn vị hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra.

d) Sổ BHXH đối với trường hợp người tham gia giải quyết BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN.

đ) Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHTN (kể cả trường hợp đã giải quyết chế độ BHXH).

e) Đối với các trường hợp xác nhận sổ BHXH để hưởng chế độ hưu trí, bảo lưu thời gian đóng BHXH, chuyển toàn bộ dữ liệu quá trình tham gia theo dõi riêng làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì sau khi bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn mang sổ bảo hiểm xã hội đến trung tâm dịch vụ việc làm. Thì trung tâm sẽ nộp sổ BHXH của bạn lên cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện cụ thể là phòng/tổ cấp sổ, thẻ; để xác nhận việc bạn đã hoàn tất việc hưởng BHTN. Do đó, sau khi hưởng xong BHTN thì bạn cần mang sổ BHXH đi chốt lại để xác nhận bạn hoàn tất việc hưởng BHTN.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng có được cộng dồn?

Chốt sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

luatannam