19006172

Thời hạn công ty nộp hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân NLĐ

Thời hạn công ty nộp hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân NLĐ

Xin chào tổng đài tư vấn, cho em hỏi về việc bên công ty em có trường hợp công nhân chết ngày 08/10/2020. Xin hỏi công ty lúc nào phải nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất cho người lao động này? Vì em mới vào làm kế toán kiêm bên bảo hiểm nên không rành cho lắm, tư vấn cho em với ạ. Ngoài ra thì thông thường sau bao nhiêu ngày thì thân nhân của người lao động sẽ được nhận tiền trợ cấp này vậy ạ? Xin cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều.nộp hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất

Luật sư tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời hạn công ty nộp hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân NLĐ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 112. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; công ty bạn có trường hợp công nhân chết ngày 08/10/2020 nên trong 90 ngày thân nhân sẽ nộp hồ sơ cho công ty và công ty bạn sẽ phải nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Thứ hai, về thời hạn giải quyết chế độ tử tuất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 112. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết đinh 166/2019/QĐ-BHXH thì: 

“Điều 7. Giải quyết và chi trả

1. Giải quyết

1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

1.1.2. Giải quyết hưởng mới các chế độ TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất:

b) Thời hạn giải quyết:

b4) Đối với giải quyết hưởng chế độ tử tuất: Tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định mới nhất theo Quyết đinh 166/2019/QĐ-BHXH thì trong thời hạn tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ thì cơ quan BHXH sẽ giải quyết và chi trả cho thân nhân NLĐ.

Trên đây là bài viết về vấn đề thời hạn công ty nộp hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân NLĐ

Nếu còn vấn đề thắc mắc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Hướng dẫn điền tờ khai của thân nhân để đề nghị nhận chế độ tử tuất

Đóng BHXH tự nguyện được 7 tháng thì có được nhận chế độ tử tuất không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét