19006172

Thời hạn doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sản cho người lao động

Thời hạn doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sản cho người lao động

Trường hợp của tôi  như sau: Tôi nộp giấy khai sinh của con để công ty làm chế độ thai sản cho tôi từ hồi tháng 11. Vậy thời hạn doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sản cho người lao động là bao lâu? Khi nào cơ quan bảo hiểm sẽ chuyển tiền cho công ty? Nếu bản thân tôi nộp hồ sơ trễ hoặc tôi đã nộp hồ sơ đúng hạn nhưng công ty nộp lên bảo hiểm bị trễ thì liệu tôi có được giải quyết nữa hay không? 


Thời hạn doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sảnVới trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về thời hạn doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sản cho người lao động

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội”.

Như vậy:

Bạn muốn hưởng chế độ thai sản thì trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, bạn cần nộp đầy đủ hồ sơ cho công ty. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ bạn, công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia đóng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm những gì?

Thứ hai, về thời hạn giải quyết hồ sơ thai sản của cơ quan BHXH

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định”.

Theo đó, tối đa là 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định từ công ty của bạn thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ thai sản cho bạn.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sản

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về vấn đề nộp hồ sơ thai sản bị chậm

Căn cứ Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.”

Như vậy:

Nếu bản thân bạn hoặc công ty mà bạn làm việc nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn đã trình bày ở trên thì vẫn có thể giải trình bằng văn bản để đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét giải quyết.

Trường hợp công ty nộp hồ sơ chậm so với thời hạn quy định mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bạn thì sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết về vấn đề thời hạn doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sản cho người lao động. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ nghỉ sinh con

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thời hạn doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sản cho người lao động; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp.

-> Đang nghỉ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau không?

luatannam