19006172

Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất cho người đã nộp đủ hồ sơ như thế nào?

Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất cho người đã nộp đủ hồ sơ như thế nào? 

Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất cho người đã nộp đủ hồ sơ như thế nào? Con tôi ra trường mới đi làm việc ở công ty và đóng BHXH được 1 năm thì bị tai nạn giao thông mất khi đi chơi với bạn. Tôi muốn hỏi trong trường hợp của con tôi có được hưởng tiền tuất không? Sao tôi nộp hồ sơ hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa được giải quyết?Thời hạn giải quyết chế độ tử tuấtTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về: Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất cho người đã nộp đủ hồ sơ, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, trợ cấp mai táng:

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Như vậy theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Con bạn ra trường mới đi làm việc ở công ty và đóng BHXH được 1 năm thì bị tai nạn giao thông mất khi đi chơi với bạn. Do đó, gia đình sẽ nhận được khoản trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở, tương đương 14.900.000 đồng (vì mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Thứ hai, về trợ cấp tuất một lần: 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần.

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;”

Theo thông tin bạn cung cấp, con bạn đã đóng BHXH được 1 năm và mất do tai nạn rủi ro nên thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần của con bạn.

Về mức hưởng trợ cấp tuất một lần

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

1. Mức trợ cấp tuất một lần …….được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp tuất của con bạn được tính như sau:

+) Đối với thời gian đóng trước năm 2014: Mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

+) Đối với thời gian đóng từ năm 2014 trở đi: Mỗi năm bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

Lưu ý: Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 19006172

Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất.

Căn cứ quy định tại Điều 112 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 112. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Kết luận:

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày người lao động chết thì thân nhân của người lao động cần nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân người lao động. Khi nhận đủ hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành giải quyết và chi trả cho thân nhân trong vòng 15 ngày, nếu không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Trên đây là giải đáp về vấn đề “thời hạn giải quyết chế độ tử tuất cho người đã nộp đủ hồ sơ như thế nào”. Và để biết cụ thể chế độ tử tuất của gia đình, bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết:

Cách tính trợ cấp tuất một lần?

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề: Thời hạn giải quyết chế độ tử tuất cho người đã nộp đủ hồ sơ như thế nào?. Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam