19006172

Thời hạn giải quyết để nhận tiền BHXH 1 lần là bao lâu?

Thời hạn giải quyết để nhận tiền BHXH 1 lần là bao lâu?

Em có làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần tại BHXH của huyện, ngày 19/10/2020 em nhận được tin nhắn của BHXH là hồ sơ của em đã được giải quyết xong. Vậy mà cho tới nay em vẫn chưa nhận được tiền từ BHXH. Cho em hỏi hồ sơ BHXH giải quyết xong bao giờ thì nhận được tiền và khi chưa nhận được tiền thì em phải liên hệ với người nào để giải quyết ạ. Em chỉ đóng được 5 tháng BHXH vào năm 2013 với mức lương bình quân là 3.400.000 đồng thì mức hưởng là bao nhiêu?thời hạn giải quyết để nhận tiền BHXH 1 lần

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, thời hạn giải quyết để nhận tiền BHXH 1 lần là bao lâu?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 7. Giải quyết và chi trả

1. Giải quyết

1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

1.1.2. Giải quyết hưởng mới các chế độ TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất:

b) Thời hạn giải quyết:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn giải quyết để nhận tiền BHXH 1 lần theo quy định mới nhất là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của bạn, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và tiến hành chi trả tiền BHXH 1 lần cho bạn. Trường hợp quá hạn mà bạn chưa nhận được tiền BHXH 1 lần thì bạn đến cơ quan BHXH huyện nơi bạn làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần tại Bộ phận chế độ BHXH và Phòng kế hoạch – tài chính để được giải quyết.

Thứ hai, mức hưởng BHXH khi đóng được 5 tháng BHXH là bao nhiêu?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Mặt khác, theo khoản 2 và khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;…

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

thời hạn giải quyết để nhận tiền BHXH 1 lần

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn đóng được 5 tháng BHXH vào năm 2013 với mức lương bình quân là 3.400.000 đồng. Do đó, mức hưởng BHXH 1 lần của bạn là: 22% x (3.400.000 x 5) = 3.740.000 đồng. 

Tuy nhiên, nếu khi bạn nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần thì bạn sẽ được tính thêm tiền trượt giá của năm bạn nộp hồ sơ. Trường hợp bạn nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần vào năm 2020 thì bạn sẽ được nhân với hệ số trượt giá năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là bài viết về thời hạn giải quyết để nhận tiền BHXH 1 lần là bao lâu?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thời hạn giải quyết để nhận tiền BHXH 1 lần, bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Số tháng lẻ đóng bảo hiểm có được giải quyết khi hưởng BHXH 1 lần?

Có được rút BHXH 1 lần ở công ty cũ khi đang đi làm ở công ty mới?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét