19006172

Thời hạn giám định lại tai nạn lao động theo quy đinh mới nhất

Thời hạn giám định lại tai nạn lao động theo quy đinh mới nhất

Cho em hỏi về vấn đề như sau: Em đã giám định tai nạn lao động 1 lần rồi thì sau thời hạn bao nhiêu lâu sẽ được giám định lại vậy ạ? Và hồ sơ khi đi giám định lại cần có giấy tờ gì? Có khác với hồ sơ giám định lần dầu không? Xin cảm ơn rất nhiều.Thời hạn giám định lại tai nạn lao động

Luật sư tư vấn chế độ tai nạn lao động 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời hạn giám định lại tai nạn lao động theo quy đinh mới nhất

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 56/2017/TT-BYT thì thời hạn giám định lại tai nạn lao động được quy định cụ thể như sau: 

+) Đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động thì thời hạn giám định lại ít nhất sau 02 năm (đủ 24 tháng), kể từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động gần nhất trước đó, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

+0 Trường hợp xác định tổn thương do tai nạn lao động tiếp tục tiến triển dần đến thay đổi mức độ tổn thương thì Hội đồng Giám định y khoa được kết luận thời hạn lần khám giám định tiếp theo ngắn hơn thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

+) Đối với người đã được giám định ngoài đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư 56/2017/TT-BYT nhưng có Tóm tắt hồ sơ bệnh án mới hoặc Giấy ra viện mới trong đó thể hiện mắc thêm bệnh khác hoặc bệnh đã được giám định thay đổi mức độ nặng lên hoặc nhẹ đi so với tình trạng bệnh, tật được kết luận trong Biên bản Giám định y khoa lần gần nhất thì được đề nghị giám định trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có Tóm tắt hồ sơ bệnh án mới hoặc Giấy ra viện mới.

Thứ hai, về hồ sơ giám định lại tai nạn lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 56/2017/TT-BYT như sau:

“Điều 6. Hồ sơ khám giám định lại do tái phát

1. Hồ sơ khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động:

a) Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này hoặc Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này ghi rõ tổn thương tái phát.

Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động: trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị phải ghi rõ tổn thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn định.

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ: Biên bản Giám định y khoa lần gần nhất kèm theo các Giấy chứng nhận thương tích ghi nhận các tổn thương được giám định trong Biên bản đó.

Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư này: Bản chính biên bản giám định y khoa lần gần nhất, trong đó phải ghi rõ kết luận về thời hạn đề nghị giám định lại.

d) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này.”

Theo đó, khi giám định lại tai nạn lao động thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 

+) Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu tại Phụ lục 2;;

+) Bản chính hoặc bản sao Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 hoặc Giấy ra viện theo ghi rõ tổn thương tái phát;

+) Bản chính hoặc bản sao Biên bản Giám định y khoa lần gần nhất kèm theo các Giấy chứng nhận thương tích ghi nhận các tổn thương được giám định trong Biên bản đó.

Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 56/2017/TT-BYT: Bản chính biên bản giám định y khoa lần gần nhất, trong đó phải ghi rõ kết luận về thời hạn đề nghị giám định lại.

+) Một trong các giấy tờ: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai.

Mọi thắc mắc liên quan đến chế độ tai nạn lao động, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Giám định lại mức độ suy giảm khả năng lao động do vết thương tái phát

Bị tai nạn lao động lần 2 đi giám định lại thì nhận trợ cấp thế nào?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét