19006172

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN năm 2021

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN năm 2021

Em nghỉ việc hồi đầu tháng 3/2021, và bây giờ em đang hưởng TCTN. Trong thời gian hưởng TCTN thì em được cấp thẻ BHYT, nhưng thẻ BHYT của em bị mờ thông tin thì em có thể là thủ tục đổi thẻ BHYT không? Thủ tục để đổi lại thẻ BHYT như thế nào ạ? Và thời hạn khi sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN của em đến khi nào ạ?Thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thủ tục cấp đổi lại thẻ BHYT khi bị mờ thông tin như thế nào?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 19 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:

a) Rách, nát hoặc hỏng;

Theo đó, thẻ BHYT của bạn bị mờ thông tin thì thẻ BHYT này được xác định là đã bị hỏng. Vì vậy, bạn cần phải làm thủ tục để xin cấp đổi thẻ BHYT mới để có thể sử dụng khi cần đi khám chữa bệnh.

Về hồ sơ: Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ

a) Người tham gia

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

Về địa điểm nộp hồ sơ: theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

“8. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 3 như sau:

“3.1. BHXH huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu.”

Về thời gian giải quyết: căn cứ vào Khoản 32 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

“32. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 30 như sau:

“2.1. Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn cần làm hồ sơ cấp lại thẻ khi bị mờ thông tin bao gồm giấy tờ sau:

+) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+) Thẻ BHYT cũ.

Và bạn nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi cấp thẻ BHYT cho bạn. Khi có yêu cầu cấp lại thẻ thì bạn sẽ được cấp lại thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thứ hai, thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN năm 2021

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN

“Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

“11. Sửa đổi, bổ sung Điều 23:

“Điều 23. Hưởng bảo hiểm y tế

1. Căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo him xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

2. Người lao động bị chấm dứt hưởng bảo hiểm y tế khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN của bạn có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng TCTN ghi trong quyết định và thẻ BHYT của bạn bị chấm dứt khi bạn chấm dứt hưởng TCTN.

Trên đây là bài viết về thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN năm 2021.

Trong quá tình giải đáp nếu còn vấn đề gì thắc mắc về thời hạn sử dụng thẻ BHYT khi hưởng TCTN, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Truy thu tiền đóng bảo hiểm khi báo tăng lao động muộn

Thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú trên thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

luatannam