19006172

Thủ tục cần thiết để cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần

Thủ tục cần thiết để cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần

Em ở TP. Hồ Chí Minh. Em đã nhận xong BHXH một lần nhưng chưa nhận tiền thất nghiệp nay đi làm ở công ty mới. Công ty nói em đã có sổ BHXH rồi nên không cấp sổ khác mà đóng theo sổ cũ thôi. Nhưng khi em nhận xong tiền thì BHXH đã thu lại sổ đó thì em cần làm gì để cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần?

Sau đó thì thời gian đóng bảo hiểm của em sẽ được nối tiếp hay là tính lại từ đâu vậy? Nếu em làm được mấy tháng mà thấy không hợp thì khi nghỉ việc em có nhận được tiền 1 lần không và số tiền đó là bao nhiêu?


Cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về thủ tục cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần

Căn cứ điểm 2.1 khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng”.

Theo đó, khi người lao động hưởng BHXH một lần nhưng còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng thì được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, bao gồm cả bìa và tờ rời sổ.

Khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXHPhiếu giao nhận hồ sơ 625/…/SO của BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn hồ sơ cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

– Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS, bản chính) (nếu có). Trường hợp không có mẫu C15-TS thì kèm một trong các giấy tờ sau (nếu có):

+) Phiếu xác nhận thu hồi sổ BHXH (mẫu 01-XN/THS, bản chính)

+) Quyết định hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (bản sao).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, công ty mới của bạn sẽ nộp cho cơ quan BHXH đang tham gia đóng. Thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thứ hai, về vấn đề tính nối tiếp thời gian đóng

Căn cứ Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 45 Luật việc làm năm 2013 có quy định:

“Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Bạn cho biết bạn đã nhận xong tiền BHXH một lần nhưng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp. Đối chiếu quy định nêu trên, khi bạn vào làm việc ở công ty mới thì bạn sẽ sẽ được nối tiếp thời gian đóng BHTN. Tuy nhiên, thời gian đóng BHXH của bạn sẽ được tính lại từ đầu.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:Cách cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về vấn đề nhận BHXH một lần khi đóng chưa đủ 1 năm

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;”

Theo đó, dù bạn mới làm được mấy tháng ở công ty mới đã nghỉ việc nhưng bạn chờ sau 01 năm mà không đóng lại bảo hiểm xã hội thì bạn vẫn có thể đề nghị nhận BHXH một lần.

Bạn có thể tham khảo thêm thủ tục hưởng BHXH một lần tại bài viết: Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Thứ tư, về mức hưởng BHXH một lần khi đóng chưa đủ 1 năm

Theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, khi thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần của bạn sẽ được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH của bạn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là mức tối đa được hưởng của bạn sẽ bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trên đây là bài viết về vấn đề thủ tục cần thiết để cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần.

Trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về thủ tục cần thiết để cấp lại sổ sau khi hưởng BHXH một lần; bạn vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn trực tuyến về bảo hiểm xã hội 1900 6172 để được tư vấn.

-> Cấp lại sổ bảo hiểm khi đã nhận BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét