19006172

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 4 tuổi như thế nào?

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 4 tuổi như thế nào?

Con gái tôi năm nay 4 tuổi, tôi muốn xin cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cháu thì phải làm thủ tục gì? Mức hưởng là bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi như con tôi là bao nhiêu? Tôi đăng kí nơi khám chữa bệnh ở bệnh viện cấp huyện nào cũng được không nhất thiết phải ở nơi có sổ hộ khẩu đúng không?bảo hiểm y tế cho trẻ em

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 4 tuổi

Căn cứ theo quy định tại điều 17 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 như sau:

“Điều 17. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

1. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu;

b) Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, l và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này.”

Theo đó, bạn sẽ chuẩn bị tờ khai tham gia BHYT mang đến ủy ban nhân dân xã phường nơi có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con.

Thứ hai, mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ 4 tuổi

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện… 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, trường hợp con bạn đi khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Trường hợp đi khám trái tuyến thì chỉ được hưởng 40% ở tuyến trung ương và 60% ở tuyến tỉnh khi điều trị nội trú; 100% chi phí nếu đi khám chữa bệnh ở tuyến huyện.

Thứ ba, có thể đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại điều 8 Thông tư 40/2015/TT-BYT như sau:

“Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điềuvà Điều Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

Theo đó, bạn có thể đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu cấp huyện ở bất cứ nơi nào không phân biệt địa giới hành chính. Tuy nhiên, việc đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu của bạn còn phụ thuộc vào việc cơ sở khám chữa bệnh đó còn chỉ tiêu hay không.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

->Thời hạn thẻ BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi là bao lâu?