19006172

Thủ tục đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT đối với cựu chiến binh

Thủ tục đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT đối với cựu chiến binh

Tôi là người tham gia kháng chiến tại chiến trường K nhưng nay tôi muốn đổi thẻ BHYT của tôi sang đối tượng cựu chiến binh thì tôi cần chuẩn bị các giấy tờ gì để thực hiện thủ tục đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!Thủ tục đổi mã quyền lợiTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về:Thủ tục đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT đối với cựu chiến binh; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

” Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

4. Cựu chiến binh, gồm:

b) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

– Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);”

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn tham gia kháng chiến tại chiến trường K (Campuchia) nên bạn sẽ được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí theo đối tượng cựu chiến binh.

Thứ hai, về hồ sơ chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế:

Căn cứ Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 27 Quyết định 595/QĐ- BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017; Phụ lục Quyết định 505/QĐ-BHXHPhiếu giao nhận hồ sơ 610/……./THE thì hồ sơ chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT gồm:

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người);

– Thẻ BHYT cũ còn giá trị;

– Giấy tờ có liên quan đến mức hưởng quyền lợi cao hơn (Bản sao): giấy tờ xác nhận là cựu chiến binh.

Thủ tục đổi mã quyền lợi

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, bạn đã tham gia kháng chiến tại chiến trường K và muốn chuyển đổi mã thẻ BHYT sang đối tượng cựu chiến binh thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ như đã trình bày ở trên để chuyển đổi mã quyền lợi BHYT cho mình.

Trên đây là tư vấn cho câu hỏi về đổi mã thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Bảo hiểm y tế của người có công đang hưởng hưu trí

Đổi mã thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh

Trên đây là bài viết tư vấn về vấn đề: Thủ tục đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT đối với cựu chiến binh. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam