19006172

Thủ tục giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Thủ tục giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Tổng đài tư vấn giải đáp giúp tôi về thủ tục giám định sức khỏe để về hưu sớm: Tôi là lao động nữ, sinh ngày 04/11/1969 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 24 năm 02 tháng, làm công việc thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại. Tôi có quyết định nghỉ việc ngày 14/04/2023. Nay tôi muốn xin giám định sức khỏe để nghỉ hưu thì phải làm hồ sơ thế nào? Tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì? Nộp hồ sơ tại đâu? Thời hạn giải quyết hồ sơ?giám định sức khỏe

Tư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bác; chúng tôi xin tư vấn cho bác như sau:

Như thông tin bạn cung cấp: bạn đã đóng BHXH được 24 năm 02 tháng làm công việc thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, sinh ngày 14/11/1969 đến nay là gần 53 tuổi. Nay bạn muốn giám định về hưu trước tuổi. Vậy nếu mức suy giảm của bạn đã 61% trở lên sẽ được nghỉ hưu.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5  Thông tư 56/2017/TT-BYT thì thủ tục giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi thực hiện theo các bước sau:

Bước 01: Lập hồ sơ;

+) Đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì tự mình lập hồ sơ yêu cầu giám định.

+) Đối với người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động: Trách nhiệm lập hồ sơ thuộc về Đơn vị sử dụng lao động;

Hồ sơ yêu cầu giám định gồm:

1. Giấy giới thiệu đề nghị giám định của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng trong đó người lao động tự khai rõ trong giấy đề nghị các thương tật, bệnh tật đề nghị khám giám định;

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:

– Tóm tắt hồ sơ bệnh án;

– Giấy xác nhận khuyết tật;

– Giấy ra viện;

– Sổ khám bệnh;

– Phiếu khám bệnh;

– Phiếu kết quả cận lâm sàng;

– Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

– Biên bản giám định y khoa lần gần nhất đối với người đã được khám giám định;

3. Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

Bước 2: Nộp hồ sơ: Người có trách nhiệm lập hồ sơ phải nộp 01 bộ hồ sơ như nêu tại Bước 1 đến Trung tâm giám định y khoa tỉnh.

Bước 3: Khám giám định:

– Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

– Trường hợp không giám định, trong thời hạn 10 ngày Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.

Bước 4: Nhận biên bản giám định y khoa

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng giám định y khoa có kết luận, cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định.

giám định sức khỏe

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Ngoài ra, bác có thể tham khảo thêm bài viết: 

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam