19006172

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp từ ngày 15/09/2020

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp từ ngày 15/09/2020

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Quy định mới của Bộ lao động thương binh xã hội như thế nào về thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ? Hồ sơ và trình tự giải quyết? Hồ sơ này sẽ do công ty nộp hay NLĐ tự nộp? Xin cảm ơn rất nhiều.Thủ tục hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Tư vấn chế độ bệnh nghề nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 22. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định này.

2. Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

3. Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp.

4. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.”

Như vậy, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP;

+) Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp;

+) Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp;

+) Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Thứ hai, trình tự đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 23. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

1. Trường hợp đủ điều kiện quy định tại Điều 20 Nghị định này, người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Nghị định này cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 08 tại Phụ lục của Nghị định này và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.”

Theo đó, người sử dụng lao động sẽ nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 08 và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ đến Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Công ty có phải hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

Làm thế nào để được hỗ trợ phí chữa bệnh nghề nghiệp?