19006172

Thủ tục nhận tiền thuê nhà cho người lao động quay lại thị trường lao động

Thủ tục nhận tiền thuê nhà cho người lao động quay lại thị trường lao động

Chào tổng đài! Công ty tôi có hơn 50 người lao động đang làm việc và có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Trong đó có một số lao động mới quay trở lại làm việc sau dịch bệnh. Hiện nay, nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động. Công ty tôi muốn làm thủ tục để người lao động mới trở lại làm việc được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà nhưng chưa rõ các bước thực hiện ra sao. Mong tổng đài tư vấn cụ thể giúp cho công ty tôi. Xin chân thành cảm ơn!Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về: Ai được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động: Điều 10, điều 11 của quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người lao động muốn được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà làm mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và gửi cho người sử dụng lao động để tổng hợp.

Bước 2. Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 ban hành  tại phụ lục của quyết định 08/2022/QĐ-TTG và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 02 ngày làm việc.

tiền thuê nhà cho người lao động

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Bước 3. Người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 ban hành tại phụ lục của quyết định 08/2022/QĐ-TTg trước ngày 15 hàng tháng đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang đóng để xác nhận số người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bước 4. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

3. Hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Người lao động chuẩn bị mẫu 01 ban hành tại phụ lục của quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Người sử dụng lao động chuẩn bị mẫu 03 ban hành tại phụ lục của quyết định 08/2022/QĐ-TTG.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01 ban hành tại phụ lục của quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

4. Thời gian giải quyết

– Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

– Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

– Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

5. Một số lưu ý: Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trên đây là: Hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà và nơi nộp theo QĐ 08. Mọi thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam