19006172

Thủ tục tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tục tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về thủ tục tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Công ty tôi đang gặp khó khăn về tài chính nên muốn làm thủ tục ngừng đóng bảo hiểm có được không? Vậy tôi hỏi thủ tục thế nào? Thời gian tạm ngừng là bao lâu? Xin cảm ơn.Tạm ngừngTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về: thủ tục tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

“1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).”

Theo đó, để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì doanh nghiệp phải thuộc trường hợp nêu trên. Và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thông tin bạn cung cấp không nói rõ về việc vì sao dẫn đến việc công ty khó khăn về tài chính. Nếu công ty đáp ứng được các điều kiện trên thì sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm bắt buộc.

Về thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ khoản 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

“4. Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị”.

Tạm ngừng

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, chỉ cần người sử dụng lao động có văn bản đề nghị lên cơ quan bảo hiểm xã hội; thì sẽ được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kể từ tháng đó.

– Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi công ty bạn đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

– Thời hạn giải quyết: trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Về thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

“3. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

Theo đó, công ty sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và thời hạn tạm dừng là không quá 12 tháng.

Kết luận:

Như vậy, trong trường hợp của bạn nếu công ty bạn thuộc vào các trường hợp nêu trên thì sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động. Bạn vui lòng nộp văn bản đề nghị đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết. Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội là không quá 12 tháng.

Lưu ý: Dù thuộc trường hợp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất thì công ty bạn vẫn phải đóng bảo hiểm vào quỹ ốm đau, thai sản; quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 3 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Bạn có thể tham khảo thêm vấn đề Thủ tục tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bài viết: 

Dừng đóng bảo hiểm xã hội lâu ngày có được tiếp tục đóng

Thời gian tối đa tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc về thủ tục tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam