19006172

Thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì giải quyết thế nào?

Thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì giải quyết thế nào?

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho em hỏi về thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì giải quyết thế nào. Chồng em là quân nhân nên em được cấp thẻ BHYT; nhưng đang làm việc tại công ty và cũng được phát thẻ BHYT? Cho em hỏi em có 2 thẻ thì sẽ dùng thẻ nào ạ? Mức hưởng BHYT như thế nào? Xin cảm ơn.Thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tếTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn về thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì giải quyết thế nào; chúng tôi trả lời cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 thì các đối tượng tham gia BHYT là:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);…

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;…

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này”.

Như vậy

Trong trường hợp bạn thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể, bạn là vợ quân nhân nên vừa thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; vừa thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp.

Tuy nhiên, căn cứ tại Khoản 2, Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Do đó, Khi bạn đi làm việc tại công ty; bạn phải tham gia BHYT theo đối tượng nhóm người do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Về mức hưởng bảo hiểm y tế 

Căn cứ vào điểm đ khoản 1, khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Trong trường hợp của bạn, bạn sẽ phải tham gia BHYT theo công ty. Mức hưởng BHYT của cả hai đối tượng NLĐ hay thân nhân của quân nhân khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến đều là 80%.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những bài viết liên quan:

Đổi thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan

Có được hoàn trả tiền đóng BHYT khi tham gia nhiều đối tượng?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì giải quyết thế nào; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam