19006172

Tiền trượt giá tính chung vào mức hưởng BHXH 1 lần không?

Tiền trượt giá tính chung vào mức hưởng BHXH 1 lần không?

Anh chị cho tôi hỏi tôi có tham gia bảo hiểm xã hội từ 1/2009 đến 12/2018 thì tôi nghỉ việc tôi không nhớ rõ công ty khai báo lương bao nhiêu chỉ nhớ là khoảng 4 triệu, bây giờ bảo hiểm Quận 6 chi trả cho tôi là tám mươi tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng, cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Tôi nghe nói là có lãnh tiền trượt giá nữa vậy tiền đó có tính chung không ạ cảm ơn anh chị nhiều. Tôi nộp hồ sơ đến đâu vậy tổng đài?


Tiền trượt giá tính chung vào mức hưởng

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiền trượt giá tính chung vào mức hưởng BHXH 1 lần không?

Về xác định số tháng hưởng căn cứ điểm b khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đã đóng BHXH liên tục từ 1/2009 đến 12/2018 nên tổng thời gian tham gia BHXH là là 10 năm, lúc này:

+ Số tháng hưởng BHXH một lần từ 1/2009 đến 12/2013 = 5 x 1,5 = 7,5 tháng.

+ Số tháng hưởng BHXH một lần từ 1/2014 đến 12/2018 = 5 x 2= 10 tháng. 

Theo đó, tổng số tháng hưởng BHXH 1 lần của bạn là 17,5 tháng.

Về xác định mức bình quân tiền lương:

Căn cứ khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2.Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài ra, bạn tham gia BHXH tại doanh nghiệp tư nhân nên bạn còn được hưởng hệ số trượt giá theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

Năm

200920102011201220132014201520162017

2018

Mức điều chỉnh

1,79

1,641,381,261,181,141,131,101,06

1,03

Do bạn không nhớ chính xác mức lương mà công ty khai báo đóng BHXH nên chúng tôi không thể tính ra mức hưởng BHXH 1 lần cho bạn một cách chính xác để kết luận Bảo hiểm Quận 6 chi trả cho bạn đã đúng hay chưa. Bạn cần xem mức lương mà công ty khai báo cho bạn trong sổ BHXH và tính mức hưởng BHXH 1 lần theo công thức sau:

Mbqtl = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH x Hệ số trượt giá) : Tổng số tháng đóng BHXH

Lúc này, mức hưởng BHXH 1 lần = Mbqtl x Số tháng hưởng BHXH 

Thứ hai, địa điểm nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần

Căn cứ theo Điểm 1.1.3 khoản 1 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:

Điều 2. Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng

1. Phân cấp giải quyết hưng các chế độ BHXH

1.2. BHXH huyện

1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một ln do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyn cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.”

Như vậy, bạn nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần tại cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi thường trú trong sổ hộ khẩu hoặc nơi tạm trú ghi trong sổ tạm trú.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Cách tính mức hưởng BHXH một lần khi có tháng lẻ mới nhất

Nghỉ việc 01 năm hưởng BHXH một lần được không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét