19006172

Tìm được việc làm khi đang nhận TCTN thì phải làm thế nào?

Tìm được việc làm khi đang nhận TCTN thì phải làm thế nào?

Tôi có quyết định nhận TCTN từ 22/6 đến 21/11 năm nay. 3 tháng thất nghiệp đầu tiên tôi nhận bình thường; tháng này tôi đã thông báo việc làm vào ngày 25/9 theo đúng lịch hẹn nhưng sang tháng 10 tôi ký hợp đồng lao động và đi làm chính thức ở bên mới thì tôi có được nhận nốt tháng thất nghiệp này hay không? Tìm được việc làm khi đang nhận TCTN thì phải làm thế nào?

Tôi có phải thông báo gì thêm với trung tâm việc làm là tôi đã tìm được việc hay không? Nếu không thông báo thì tôi có bị chịu trách nhiệm gì hay không vậy tổng đài tư vấn. Tiện đây cho tôi hỏi hợp đồng lao động loại nào sẽ được đóng BHTN khi đi làm ở công ty mới? Tôi xin cảm ơn các luật sư đã hỗ trợ nhiệt tình.


Tìm được việc làm khi đang nhận TCTN

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp tìm được việc làm khi đang nhận TCTN; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về việc nhận trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điểm b Khoản 1 và Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

… 4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó”.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, tháng này bạn đã thông báo việc làm vào ngày 25/9 theo đúng lịch hẹn nhưng sang tháng 10 bạn ký hợp đồng lao động và đi làm chính thức ở bên mới thì bạn vẫn được nhận nốt tháng thất nghiệp này. Sau đó, bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; không được nhận trợ cấp của cuối (từ 22/10 đến 21/11). Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải trả thẻ bảo hiểm y tế?

Thứ hai, về nghĩa vụ thông báo khi đã tìm được việc làm:

Dẫn chiếu đến quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d và h khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.”

Theo đó, trường hợp của bạn thì khi đang nhận thất nghiệp nhưng ký được hợp đồng lao động mới; bạn phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Có việc làm mới sau hưởng trợ cấp thất nghiệp thì BHTN có tính lại từ đầu không?

Tìm được việc làm khi đang nhận TCTN

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trường hợp tìm được việc làm khi đang nhận TCTN thì phải làm thế nào? 

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Online 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp. 

->Bảo lưu trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm cho người lao động

luatannam