19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 1 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 1 tháng (số liệu thực)

Tôi là Nguyễn Thu Mai, sinh ngày 29/10/1984 tham gia BHXH được 15 năm 1 tháng trong đó có cả thời gian đóng BHXH tại nhà nước theo hệ số lương (9/2006 – 9/2012) và làm ngoài (tháng 10/2012-9/2021). Hiện tại tôi đang muốn rút BHXH 1 lần để làm công việc. Xin hỏi tôi sẽ lãnh được bao nhiêu tiền? Số liệu tôi gửi kèm như sau:

Tháng 9/2006 – 2/2009: 1.86; tháng 3/2009 – 10/2010: 2.06; tháng 11/2010 – 2/2011: 2.06 PCTN 0.350; tháng 3/2011 – 9/2012: 2.26, PCTN 0.350;

Tháng 10-12/2012: 2.000.000 đồng; tháng 1-6/2013: 2.000.000 đồng; 7-12/2013: 2.250.000 đồng; năm 2014: 2.600.000 đồng; năm 2015: 3.000.000 đồng; 1-6/2016: 3.000.000 đồng; 7-12/2016: 3.320.000 đồng; năm 2017: 3.552.400 đồng; năm 2018: 3.777.100 đồng; năm 2019: 4.000.000 đồng; năm 2020: 4.200.000 đồng, 1-9/2021: 4.200.000 đồng.VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 1 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 15 năm 1 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“3. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định
Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Cụ thể:

+) Giai đoạn 1: Bạn đóng từ 9/2006 – 9/2012 theo hệ số lương do nhà nước quy định nên sẽ tính bình quân lương của 8 năm cuối của giai đoạn này; Khi tính toán sẽ được áp dụng theo mức lương cơ sở tại thời điểm tính chế độ là 1.490.000 đồng (tháng 5/2023). Ta có bảng tính sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 1 tháng

Mức bình quân tiền lương: 247.478.570 đồng : 73 tháng = 3.390.117 đồng;

+) Giai đoạn 2: Bạn tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Người sử dụng lao động quyết định nên sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH và được áp dụng hệ số trượt giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH. Ta có bảng tính sau:

Mức bình quân tiền lương: 411.668.892 đồng : 108 tháng = 3.811.749 đồng/tháng.

Mức bình quân tiền lương của cả quá trình đóng BHXH: (247.487.570 + 400.425.672)/(73+108) = 3.641.699 đồng/tháng.

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 15 năm 1 tháng nên sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014: bạn đóng được 7 năm 4 tháng tính hưởng 7 năm * 1.5 tháng = 10.5 tháng lương bình quân (lẻ 4 tháng chuyển sau 2014);

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 7 năm 9 tháng + 4 tháng lẻ = 8 năm 1 tháng làm tròn là 8.5 năm tính hưởng: 8.5 năm * 2 tháng = 17 tháng lương bình quân.

Tổng số tháng bạn nhận được là: 10.5 tháng + 17 tháng = 27.5 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 3.641.699 đồng

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 27.5 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 3.641.699 đồng * 27.5 tháng = 100.146.714 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 15 năm 1 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam