19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 17 năm 3 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 17 năm 3 tháng (số liệu thực)

Tôi là C.M.L sinh ngày 06/06/1978 có 17 năm 3 tháng đóng BHXH mà trong đó có cả mức lương đóng theo tiền USD và tiền VND, cả theo hệ số lương nữa. Vậy tôi muốn tính BHXH 1 lần thì sẽ được bao nhiêu tiền, xin hướng dẫn giúp tôi.

năm 1998: tháng 2: 58.8 USD; tháng 3-6: 66.8 USD; tháng 7: 66.8 USD; tháng 8-12: 597.500 đồng;Năm 1999: 1-10: 597.500 đồng; 11-12: 1.599.650 đồng; Năm 2000 và năm 2021: 1.599.650 đồng;

Tháng 1/2002 – 7/2003: 115 USD; tháng 8/2003 – 1/2005: 135.00 USD; Tháng 2/2005 – 12/2006: hệ số 2.34; Năm 2007: 7.374.258 đồng; Năm 2008: 8.056.000 đồng; Năm 2009: 10.800.000 đồng; Năm 2010: 13.000.000 đồng; Năm 2011: 1-4: 14.600.000 đồng; 5-12: 16.600.000 đồng; Năm 2012, 2013 và 2018: 18.000.000 đồng; năm 2019 và 2020 21.000.000 đồng, Năm 2021: 23.000.000 đồng;VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 17 năm 3 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 17 năm 3 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cách tính bình quân tiền lương khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

– Đối với trường hợp đóng BHXH theo mức lương do Nhà nước quyết định (hệ số lương) thì sẽ tính bình quân của các năm cuối. Bạn đóng tiền BHXH theo hệ số lương từ 2/2005 – 12/2006 nên sẽ tính bình quân toàn bộ giai đoạn này từ 2/2005 – 12/2006 và áp dụng theo mức lương cơ sở tại thời điểm tính là 1.490.000 đồng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP);

– Đối với trường hợp đóng BHXH theo đồng USD thì khi tính tiền BHXH 1 lần sẽ được nhân theo tỷ giá USD tại thời điểm đóng BHXH và có nhân hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH; Cụ thể, trong trường hợp của bạn thì các tỷ giá USD tương ứng theo các năm như sau:

+) Từ tháng 1/1998 – 6/1998 tỷ giá quy đổi là: 11.175 đồng;

+) Từ tháng 7/1998 – 12/1998 tỷ giá quy đổi là: 11.807 đồng;

+) Từ Tháng 01/01/2004 tỷ giá quy đổi lương là 15610 đồng;

+)Từ Tháng 01/07/2003 tỷ giá quy đổi lương là 15463 đồng;

+)Từ Tháng 01/01/2003 tỷ giá quy đổi lương là 15368 đồng;

+)Từ Tháng 01/07/2002 tỷ giá quy đổi lương là 15260 đồng;

+)Từ Tháng 01/01/2002 tỷ giá quy đổi lương là 15070 đồng;

+) Từ Tháng 01/01/2005 tỷ giá quy đổi lương là 15746 đồng;

+) Từ Tháng 01/07/2004 tỷ giá quy đổi lương là 15691 đồng;;

– Đối với trường hợp đóng BHXH theo mức lương do người sử dụng lao động quy định thì sẽ được điều chỉnh bằng hệ số trượt giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH;

Như vậy, bạn đóng 17 năm 3 tháng có cả thời gian đóng theo đồng USD, theo hệ số lương và theo mức lương thì cách tính sẽ như bảng dưới đây:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 17 năm 3 tháng

Mức bình quân tiền lương trong 17 năm 3 tháng: 2.664.653.492 đồng : 207 tháng = 12.872.722 đồng;

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 17 năm 3 tháng nên sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014: bạn đóng được 174 tháng là 14 năm 6 tháng tính hưởng 14 năm * 1.5 tháng = 21 tháng lương bình quân (lẻ 6 tháng chuyển sau 2014);

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 33 tháng + 6 tháng lẻ là 39 tháng tương ứng 3 năm 3 tháng làm tròn 3.5 năm tính hưởng 3.5 năm * 2 tháng lương bình quân = 7 tháng lương bình quân;

Tổng số tháng bạn nhận được là: 21 tháng + 7 tháng = 28 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 12.872.722 đồng/tháng

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 28 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 12.872.722 đồng/tháng * 28 tháng = 360.436.221 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 17 năm 3 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam