19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 2 năm 6 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 2 năm 6 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng BHXH được 2 năm 6 tháng (30 tháng) đóng từ năm 2007 ngắt quãng cho đến năm 2022. Tôi muốn tính xem được nhận bao nhiêu tiền BHXH 1 lần. Xin cảm ơn:

Tháng 5-7/2007: 931.000 đồng; 8-9/2007: 1.071.000 đồng; 12/2007: 3.300.000 đồng; Tháng 11-12/2008: 3.850.000 đồng; Năm 2009: 1: 3.850.000 đồng; 2-7: 4.000.000 đồng; 11/2019 – 12/2019: 2.400.000 đồng; 1-2/2020: 2.400.000 đồng; Năm 2021: 3-4: 4.204.000 đồng;  5-6/2021: 4.354.000 đồng; 7-12/2021: 4.454.000 đồng; 1/2022: 4.454.000 đồng;VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 2 năm 6 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 2 năm 6 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

tinh-bhxh-1-lan-khi-dong-bhxh-2-nam-6-thang-so-lieu-thuc

Mức bình quân tiền lương: 114.837.450 đồng : 30 tháng = 3.827.915 đồng/tháng.

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn có toàn bộ thời gian đóng BHXH sau 2014 là 2 năm 6 tháng nên được tính hưởng là: 2.5 năm * 2 tháng = 5 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 3.827.915 đồng/tháng.

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 5 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 3.827.915 đồng/tháng * 5 tháng = 19.139.575 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 2 năm 6 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam