19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm 10 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm 10 tháng (số liệu thực)

Tôi làm việc và đóng Bảo hiểm xã hội được 6 năm 10 tháng từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2023. Hiện tôi dự định nghỉ việc để chuyển làm công việc tự do. Định rút BHXH 1 lần để có chút vốn liếng làm ăn. Xin hướng dẫn tôi cách tính tiền BHXH 1 lần ạ. Xin cảm ơn. Số liệu chi tiết như sau:

Năm 2016: tháng 7-12: 3.317.000 đồng;

Năm 2017: 1-10: 3.553.000 đồng; 11/2017 – 2/2019

Tháng 3/2019 -/2021: 5.982.000 đồng;

Tháng 3-2/2022: 6.229.280 đồng; Tháng 3/2022- 4/2023: 6.603.037 đồng;VIDEO: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÍNH BHXH 1 LẦN CÓ TRƯỢT GIÁ

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6

năm 10 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 6 năm 10 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm 10 tháng

Mức lương bình quân: 391.254.744 đồng : 82 tháng = 4.771.399 đồng;

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn có toàn bộ thời gian đóng BHXH là 6 năm 10 tháng sau năm 2014, được làm tròn là 7 năm hưởng: 7 năm * 2 tháng = 14 tháng lương bình quân;

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 4.771.399 đồng;

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 14 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 4.771.399 đồng * 14 tháng = 391.254.744 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Có được ủy quyền cho người khác lãnh bảo hiểm xã hội một lần không

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm 10 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam