19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm 2 tháng

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm 2 tháng

Tôi đóng được 6 năm BHXH, dự định nghỉ việc đủ 1 năm sẽ rút tiền BHXH 1 lần. Tôi đã tính toán nhưng không biết có đúng không nên rất mong được anh chị hướng dẫn giúp, số liệu xin gửi kèm chi tiết như sau:

Năm 2015: tháng 12: 2.568.000 đồng;

Năm 2016: 1-11: 3.411.230 đồng; Tháng 12: 3.491.000 đồng;

Năm 2017: 1-11: 3.720.210 đồng; tháng 12: 3.740.000 đồng;

Năm 2018: 1-10/2018: 3.977.000 đồng; tháng 11: 3.998.000 đồng; Tháng 12: 4.098.000 đồng;

Năm 2019: 1-11: 4.098.000 đồng; tháng 12: 4.148.000 đồng;

Năm 2020: 1-6: 4.341.000 đồng; 8-12: 4.341.000 đồng;

Năm 2021: 1: 4.341.000 đồng; 2: 4.441.000 đồng; 5-12: 3.700.000 đồng;

Năm 2022: 1-4: 3.700.000 đồng;VIDEO: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÍNH BHXH 1 LẦN CÓ TRƯỢT GIÁ

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 6 năm tình cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

Năm 2015: bạn đóng từ thán 12-12/2015 với mức lương là: 2.568.000 đồng; = 1 * 1.23 * 2.568.000 = 3.158.640 đồng;

Năm 2016 bạn đóng được 12 tháng với 2 mức lương: (3.411.230 * 11 tháng + 3.491.230) * 1.19 = 48.807.565

Năm 2017: bạn đóng 12 tháng với 2 mức lương: (3.720.210 * 11 + 3.740.210) * 1.15 = 51.361.899

Năm 2018: bạn đóng được 12 tháng với 3 mức lương : (3.977.000*10 + 3.998.000 + 4.098.000) * 1.11 = 53.131.260

Năm 2019: bạn đóng được 12 tháng với 2 mức lương: ( 4.098.000 * 11 + 4.148.000) * 1.08 = 53.164.080

Năm 2020: bạn đóng được 11 tháng với 2 mức lương: (4.341.000*1.11*1.05) = 50.138.550

Năm 2021: bạn đóng được 10 tháng với 3 mức lương: (4.341.000 + 4.441.000 + 3.700.000*8)*1.03 = 39.533.460

Năm 2022: bạn đóng được 4 tháng với mức lương 3.700.000 đồng : 4 tháng * 3.700.000 = 14.800.000 đồng

Mức lương bình quân: 314.095.452 : 74 tháng = 4.244.533 đồng.

 

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 6 năm 2 tháng: Bạn đóng tổng được 6 năm 2 tháng sau năm 2014, nên được làm tròn là 6.5 năm hưởng 13 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 4.244.533 đồng;

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 13 tháng;

Mức tiền BHXH 1 lần = 4.244.533 * 13 = 55.178.930 đồng

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 6 năm 2 tháng; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam