19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 7 năm 8 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 7 năm 8 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng BHXH được 7 năm 8 tháng từ năm 2011 đến năm 2021 mức lương từ 1.6tr đến  khoảng 6.2tr thì tôi nhận BHXH  1 lần được bao nhiêu tiền ạ? Xin Tổng đài hướng dẫn cách tính chi tiết. Xin cảm ơn.

Năm 2011: tháng 6: 1.658.500 đồng, tháng 7-8: 1.872.500 đồng;

Năm 2013: 3-7 và tháng 11-12: 2.641.000 đồng; năm 2014: 1-12: 3.034.000 đồng;

Năm 2015: 1-3 và tháng 6-12: 3.661.000 đồng;

Năm 2016: 1-2 và tháng 4: 3.628.905 đồng; tháng 5-12: 3.810.350 đồng;

Năm 2017: 1-4: 4.105.269 đồng; 5-7: 4.310.532 đồng, 8-12: 4.685.532 đồng;

Năm 2018: 1-4: 4.970.424 đồng; 5-12: 5.200.195 đồng

Năm 2019: 1-4: 5.512.337 đồng; 5-11: 5.769.204 đồng

Năm 2020: 10-12: 6.340.033 đồng;

Năm 2021: 1: 6.340.033 đồng; 2-4: 5.965.033 đồng; 5-6: 6.263.285 đồng; 7-10: 3.920.000 đồng, 11: 6.263.285 đồng;VIDEO: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÍNH BHXH 1 LẦN CÓ TRƯỢT GIÁ

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 7 năm 8 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 7 năm 8 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 7 năm 8 tháng

Mức lương bình quân: 447.619.987 đồng : 92 tháng = 4.865.435 đồng/tháng;

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 7 năm 8 tháng sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014 bạn đóng được 10 tháng lẻ nên được chuyển sang sau năm 2014 để tính;

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 7 năm 8 tháng (đã cộng 10 tháng lẻ) làm tròn là 8 năm được hưởng: 8 năm * 2 tháng = 16 tháng lương bình quân;

Tổng số tháng bạn nhận được 16 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 4.865.435 đồng;

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 16 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 4.865.435 đồng * 16 tháng = 77.846.954 tháng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 7 năm 8 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam