19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 8 năm 5 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 8 năm 5 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng BHXH được 8 năm 5 tháng muốn tính toán chi tiết số tiền được lãnh BHXH 1 lần sau 01 năm nghỉ việc là bao nhiêu. Mong được anh chị hướng dẫn. Chi tiết như sau:

Từ 07-12/2009: 900.000 đồng;

Từ 01 – 12/2010: 1.100.000 đồng;

Từ 1-9/2011: 1.500.000 đồng; Từ 10-12/2011: 2.150.000 đồng;

Từ 1 – 5/2012: 2.150.000 đồng;

Từ 1- 12/2014: 2.889.000 đồng;

Từ 1-2/2015: 3.320.000 đồng;

Từ 6-12/2017: 4.210.000 đồng;

Từ 1-12/2018: 4.300.000 đồng;

Từ 1-12/2019: 4.500.000 đồng;

Từ 1-12/2020: 4.800.000 đồng;

Từ 1-9/2021: 4.800.000 đồng;VIDEO: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÍNH BHXH 1 LẦN CÓ TRƯỢT GIÁ

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 8 năm 5 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 8 năm 5 tháng tình cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

Từ 07-12/2009: 900.000 đồng * 6 tháng * 1.94 = 10.476.000 đồng;

Từ 01 – 12/2010: 1.100.000 đồng * 12 tháng * 1.77 = 23.364.000 đồng;

Từ 1-9/2011: 1.500.000 đồng * 9 tháng * 1.5 = 20.250.000 đồng;

Từ 10-12/2011: 2.150.000 đồng * 3 tháng * 1.5 = 9.675.000 đồng;

Từ 1 – 5/2012: 2.150.000 đồng * 5 tháng * 1.37 = 14.727.500 đồng

Từ 1- 12/2014: 2.889.000 đồng * 12 tháng * 1.23 = 42.641.640 đồng;

Từ 1-2/2015: 3.320.000 đồng * 2 tháng * 1.23 = 8.167.200 đồng;

Từ 6-12/2017: 4.210.000 đồng * 7 tháng * 1.15 = 33.890.500 đồng;

Từ 1-12/2018: 4.300.000 đồng *12 tháng * 1.11 = 57.276.000 đồng;

Từ 1-12/2019: 4.500.000 đồng * 12 tháng * 1.08 = 58.320.000 đồng;

Từ 1-12/2020: 4.800.000 đồng * 12 tháng * 1.05 = 60.480.000 đồng;

Từ 1-9/2021: 4.800.000 đồng * 9 tháng * 1.03 = 44.496.000 đồng;

Tổng lương 383.763.000 đồng trên tổng số tháng là 101 tháng. Mức lương bình quân là: 383.763.000 đồng / 101 tháng = 3.799.642 đồng;

Tính BHXH 1 lần

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 8 năm 5 tháng sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014 bạn đóng được 35 tháng (2 năm 11 tháng) được hưởng 2 năm * 1.5 tháng = 3 tháng lương bình quân.

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 66 tháng + 11 tháng lẻ = 77 tháng tương ứng với 6 năm 5 tháng làm tròn 6.5 năm hưởng: 6.5 * 2 tháng = 13 tháng lương bình quân.

Tổng số tháng bạn nhận được: 3 + 13 = 16 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 3.799.642 đồng;

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 16 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 3.799.642 đồng * 16 tháng = 60.794.272 tháng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Thời điểm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 8 năm 5 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam