19006172

Tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới

Tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới

Tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới? Bác tôi tham gia bảo hiểm được 5 năm nhưng không may bị tai nạn giao thông và qua đời. Vậy, công ty tư vấn cho tôi hỏi người thân của bác tôi sẽ được hưởng tuất như thế nào và cách tính theo luật mới ra sao?Tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mớiTư vấn chế độ tử tuất:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn, trường hợp tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới chúng tôi xin được tư vấn, giải đáp như sau: 

Căn cứ theo quy định của khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

“1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Như vậy:

Căn cứ theo quy định trên để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì phải đáp ứng điều kiện đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên. Nhưng theo thông tin bạn cung cấp thì bác của bạn mất do tai nạn giao thông và đóng bảo hiểm xã hội mới được 5 năm, do đó trường hợp bác của bạn không đủ điều kiện để được hưởng chế độ tuất hàng tháng.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần thì:

Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này”.

Như vậy, người thân của bác bạn sẽ được hưởng chế độ tử tuất một lần theo quy định của pháp luật.

Tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới

Tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

 Mức hưởng tử tuất một lần

Cách tính được tính theo Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi;

mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này..”

Theo đó:

Cách tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới chia theo 2 giai đoạn như sau:  

+ Giai đoạn trước năm 2014: mỗi năm tham gia bảo hiểm thân nhân sẽ được hưởng bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

+ Giai đoạn từ năm 2014 trở đi: 1 năm đóng bảo hiểm tương ứng với 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp của bác bạn, do bạn không nói cụ thể bác bạn tham gia bảo hiểm trong những năm nào nên bạn vui lòng căn cứ vào quy định trên để tính cụ thể mức trợ cấp tuất một lần mà thân nhân của bác sẽ được nhận.

Bên cạnh đó, theo điểm a khoản 1 Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì bác bạn đóng BHXH trên 12 tháng nên khi mất, người tổ chức mai táng được hưởng mai táng phí bằng 10 lần lương cơ sở; tương đương 14.900.000 đồng (hiện nay, lương cơ sở là 1.490.000 đồng).

Bạn vui lòng tham khảo thêm về phần thủ tục tại bài viết:

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và thời gian nộp

Cách ghi tờ khai thân nhân theo mẫu 09 – HSB

Mọi vấn đề còn vướng mắc về tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới, bạn xin vui lòng gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam