19006172

Tính lương hưu khi đóng bảo hiểm 23 năm

Tính lương hưu khi đóng bảo hiểm 23 năm

Tôi đóng bảo hiểm được 23 năm 3 tháng và hiện tôi có một số câu hỏi nhờ anh chị Tổng đài 1900 6172 giải đáp.

1. Nếu tôi chốt sổ bây giờ thì nhận được bao nhiêu tiền lương hưu và về hưu năm bao nhiêu tuổi. (chị đã gửi chi tiết quá trình đóng BHXH vào Email: tongdai19006172@gmail.com và thanh toán phí theo quy định rồi)

2. Nếu nhận BHTN xong (1 năm) qua năm được tính thế naò?

3. Nếu đóng tiếp với mức lương 8tr/tháng hoặc 13.860.000 đồng/tháng thì tiền lương hưu nhận được là bao nhiêu?Tính lương hưu khi đóng bảo hiểm 23 năm

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính lương hưu khi đóng bảo hiểm 23 năm, Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

I. THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU

Chị sinh ngày 20/06/1970, hiện nay là 52 tuổi 2 tháng

Thời gian đóng BHXH của chị trên sổ BHXH là 23 năm 3 tháng

II. TÍNH MỨC BÌNH QUÂN TIỀN LƯƠNG 23 NĂM 3 THÁNG

Chị vừa có thời gian làm việc theo Hệ số lương vừa có thời gian làm việc theo mức lương. Do đó, các tính bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu sẽ dựa trên công thức sau: (tổng lương nhà nước + tổng lương tư nhân)/23 năm 6 tháng = lương bình quân. Cụ thể:

1. Tính tổng lương giai đoạn làm trong nhà nước (Theo hệ số lương) (từ tháng 5/1999 – 12/2006)

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về tính bình quân lương theo hệ số lương quy định:

“b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;”

Vậy, tại điểm b Khoản 1 Điều 62 nêu trên, thì khi chị làm việc theo hệ số lương từ năm 1995 – 2000 sẽ tính bình quân của 6 năm cuối. Cụ thể: chị làm việc từ năm 5/1999 nên sẽ tính bình quân 06 năm cuối giai đoạn làm nhà nước theo hệ số lương tính từ 1/2001 – 12/2006. cụ thể tính như sau:

– Tổng tiền lương trong 6 năm cuối là: 245.566.900 đồng.

– Thời gian đóng 6 năm là 72 tháng.

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH trong 72 tháng là: 245.566.900 đồng./ 72 tháng = 3.410.651 đồng/tháng.

Tổng thời gian công tác tại khối nhà nước từ 5/1999 -12/2006 là: 92 tháng (7 năm 8 tháng)

Tổng lương làm trong nhà nước: 92 tháng * 3.410.651 = 313.779.928 đồng.

2. Tính tổng lương giai đoạn làm theo mức tiền lương

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật BHXH năm 2014 quy định:

“2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật BHXH năm 2014 thì giai đoạn làm theo mức lương từ tháng 1/2007 -7/2022 sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình đóng có nhân với hệ số trượt giá. Công thức tính cụ thể như sau: Mức lương = mức lương đóng BHXH * hệ trượt giá TT36/2021.

– Tổng tiền lương giai đoạn làm theo mức tiền lương là: 2.902.598.379 đồng.

– Tổng thời gian: 15 năm 7 tháng là 187 tháng.

Tổng lương giai đoạn làm theo Mức lương = 79 tháng * 9.732.235 = 2.902.598.379.

3. Tính bình quân tiền lương toàn bộ quá trình đóng BHXH 5/1999 đến 7/2022, cụ thể:

Thời gian làm tại nhà nước là 92 tháng (7n8t), với tổng lương là: 313.779.928 đồng.

Thời gian làm mức lương là 187 tháng (15n7t) với tổng lương là: 2.902.598.379

Mức bình quân lương = (313.779.928 + 2.902.598.379)/(92+187) = 11.528.238 đồng

III. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

1. Nếu chị chốt sổ bây giờ thì chị nhận bao nhiêu tiền lương hưu và về hưu năm bao nhiêu tuổi?

– Chị sinh ngày 20/06/1970, hiện nay là 52 tuổi 2 tháng nên chị sẽ được về hưu khi 57 tuổi 4 tháng vào tháng 11/2027 (Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP)

– Khi đó mức lương hưu mà chị nhận được tính như sau:

Căn cứ Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì chị đóng được 23 năm 3 tháng sẽ làm tròn là 23.5 năm hưởng 45% + (2%*8.5 năm) = 62%

Vậy mức lương hưu hằng tháng chị nhận được là: 62% * mức bình quân tiền lương = 62% * 11.528.238 = 7.147.507 đồng/tháng.

2. Nếu nhận BHTN xong (1 năm), qua năm chị được tính thế nào

Hiện nay Luật BHXH chưa có gì thay đổi nên cách tính lương hưu và tuổi về hưu của chị vẫn như câu hỏi 1 nêu trên. Sau khi chị nhận BHTN xong

Chị cầm sổ chờ đến tháng 11/2027 để làm chế độ hưu trí. Trong thời gian chờ đến 11/2027 chị có thể dừng đóng BHXH hoặc tiếp tục đóng BHXH.

– Nếu chị chọn đóng tiếp BHXH thì mức lương hưu của chị sẽ tăng lên tương ứng.

3. Đóng tiếp với mức lương 8tr/tháng hoặc 13.860.000 đồng/tháng

Khi đóng tự nguyện thì hằng tháng chị phải đóng là 22% * 8tr = 1.760.000 đồng/tháng. Mỗi tháng được nhà nước hỗ trợ 33.000 đồng/tháng. Vậy 1 tháng chị phải đóng là 1.760.000 – 33.000 = 1.727.000 đồng.

Vậy 17 tháng chị phải đóng số tiền là: 1.727.000 * 17 tháng = 29.325.602 đồng/tháng.

Khi đó, tổng thời gian đóng BHXH của chị là 25 năm và chị được hưởng 65% lương hưu

Mức lương bình quân của chị = 11.325.602 đồng/tháng.

Mức lương hưu hằng tháng: 65%*11.325.602 = = 7.361.642 đồng/tháng.

Với mức lương 13.860.000 đồng/tháng

Khi đóng tự nguyện thì hằng tháng chị phải đóng là 22% *13.860.000 = 3.049.200 đồng/tháng. Mỗi tháng được nhà nước hỗ trợ 33.000 đồng/tháng. Vậy 1 tháng chị phải đóng là 3.049.200 – 33.000 = 3.016.200 đồng

Vậy 17 tháng chị phải đóng số tiền là: 3.016.200 * 17 tháng = 51.275.400 đồng/tháng.

Khi đó, tổng thời gian đóng BHXH của chị là 25 năm và chị được hưởng 65% lương hưu.

Mức lương bình quân của chị = 11.662.156 đồng.

Mức lương hưu hằng tháng: 65%*11.662.156 = 7.580.402 đồng/tháng.

Nếu còn vướng mắc về: Tính lương hưu khi đóng bảo hiểm 23 năm; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam