19006172

Tính lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH (số liệu thực)

Tính lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH (số liệu thực)

Tôi sinh ngày 12/12/1969, làm việc và đóng Bảo hiểm xã hội đến nay được 16 năm 11 tháng với quá trình đóng là theo hệ số lương nhà nước, số liệu tôi có gửi kèm. Tôi đang phân vân 02 trường hợp là đóng thêm 3 năm nữa hoặc 5 năm với mức đóng là 22.000.000 đồng thì tiền lương hưu nhận được trong 02 trường hợp sẽ là bao nhiêu? Vì tôi đang đóng BHXH tự nguyện 1 tháng là: 4.367.000 đồng/tháng.

Xin tính toán giúp tôi chi tiết để tôi cân nhắc việc đóng sao cho hợp lý, chi phí tôi đã thanh toán tại thông tin bài viết này rồi: Dịch vụ tính chế độ hưu trí chính xác 100%Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH (số liệu thực), Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng lương hưu được tính bằng: Mức bình quân tiền lương  * Tỷ lệ hưởng lương hưu. Cụ thể:

1. Tính mức bình quân tiền lương

Như thông tin bạn cung cấp, bạn có thời gian đóng BHXH vừa theo hệ số lương do Nhà nước quyết định vừa đóng theo mức lương khi tham gia BHXH tự nguyện. Do đó, căn cứ vào Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được tính như sau:

Mức bình quân lương = (Tổng mức lương giai đoạn làm nhà nước + Tổng mức lương giai đoạn đóng BHXH tự nguyện)/Tổng thời gian đóng BHXH.

a) Tổng lương giai đoạn làm theo hệ số lương;

Căn cứ tại điểm a Khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bạn làm việc trước năm 1995 nên sẽ tính bình quân lương của 5 năm cuối. Cụ thể: Bạn làm từ năm 1993 đến năm 2010 nên sẽ tính 05 năm cuối là từ 11/2005 – 10/2010 như sau:

Khi tính toán mức bình quân tiền lương theo hệ số lương sẽ được nhân với mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2023 mức lương cơ sở là: 1.800.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP:

Tính lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH

Tổng thời gian bạn công tác tại khối nhà nước từ 12/1993 – 10/2010 là 203 tháng (16 năm 11 tháng). Vậy tổng tiền lương của bạn trong giai đoạn nhà nước là: 203 * 5.569.200 = 1.130.547.600 đồng.

b) Tính tổng tiền lương giai đoạn đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ Khoản 1 Điều 79 Luật BHXH năm 2014 thì giai đoạn bạn đóng BHXH tự nguyện sẽ là 3 năm hoặc 5 năm, khi đó bình quân tiền lương sẽ tính toàn bộ quá trình đóng và sẽ nhân với hệ số trượt giá theo công thức cụ thể sau:

Mức lương = Mức lương đóng BXH * Hệ số trượt theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH (năm 2022 và năm 2023 hệ số trượt giá là 1.0).

Như thông tin bạn cung cấp, mức tiền đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bạn đang nộp là 4.367.000 đồng cộng với 33.000 đồng tiền nhà nước hỗ trợ thì mức đóng của bạn đang là: 4.400.000 đồng/tháng. Khi đó, mức lương làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện của bạn là: 22.000.000 đồng/tháng.

+) TH1: Đóng 3 năm 1 tháng cho đủ 20 năm BHXH;

Thời gian đóng BHXH tự nguyện 3 năm 1 tháng tương ứng 37 tháng * 22.000.000 đồng = 814.000.000 đồng. Số tiền bạn phải đóng cho 37 tháng là: 161.579.000 đồng.

+) TH2: Đóng 5 năm để đủ 21 năm 11 tháng;

Thời gian đóng BHXH tự nguyện 5 năm tương ứng 60 tháng * 22.000.000 đồng = 1.320.000.000 đồng. Số tiền bạn phải đóng cho 60 tháng là: 262.020.000 đồng.

c) Tính tiền lương bình quân cho toàn bộ quá trình đóng;

+) TH 1: Với tổng thời gian đóng 20 năm: Mức bình quân lương tính như sau: (1.130.547.600 + 814.000.000)/(37+203) = 8.102.282 đồng.

+) TH 2: Với tổng thời gian đóng là 21 năm 11 tháng: Mức bình quân tiền lương: (1.130.547.600 + 1.320.000.000)/(60+203)= 9.317.671 đồng.

2. Tính tỷ lệ hưởng lương hưu:

Bạn sinh ngày 12/12/1969 tính đến hết tháng 5/2023 bạn đủ 53 tuổi 5 tháng. Khi đó, bạn sẽ được về hưu vào tháng 1/2027 khi đủ 57 tuổi theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng của bạn như sau:

+) Mức hưởng lương hưu khi đóng 20 năm: 

  • Tỷ lệ hưởng lương hưu: 55% (trong đó 15 năm đầu đóng BHXH được hưởng 45% sau đó, thêm 5 năm đóng BHXH sẽ được hưởng thêm 10%)
  • Mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu: 8.102.282 đồng/tháng.
  • Tiền lương hưu bạn nhận được: 55% * 8.102.282 đồng = 4.456.255 đồng/tháng.

+) Mức hưởng lương hưu khi đóng được 21 năm 11 tháng: 

  • Tỷ lệ hưởng lương hưu: 59% (trong đó 15 năm đầu đóng BHXH được hưởng 45% sau đó, thêm 7 năm đóng BHXH sẽ được hưởng thêm 14%)
  • Mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu: 9.317.671 đồng/tháng.
  • Tiền lương hưu bạn nhận được: 59% * 9.317.671 đồng = 5.497.426 đồng/tháng.

Nếu còn vướng mắc về: Tính lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam