19006172

Tính mức hưởng BHXH 1 lần theo hệ số lương nhà nước?

Tính mức hưởng BHXH 1 lần theo hệ số lương nhà nước?

Em trai em đóng BHXH được 1 năm 8 tháng từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2018, trong khu vực nhà nước với hệ số mức lương là 3,14. Vậy sau 1 năm thì tôi rút được bao nhiêu tiền BHXH? Đóng BHXH ở cơ quan nhà nước thì có được nhân với hệ số trượt giá không?tinh muc huong bhxh 1 lan theo he so luong nha nuoc

Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của  Tổng đài tư vấn . Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, tính mức hưởng BHXH 1 lần theo hệ số lương nhà nước?

Về xác định số tháng hưởng, căn cứ vào khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Đồng thời, theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Theo đó, bạn tham gia đóng BHXH từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2018, nên mức hưởng BHXH 1 lần của bạn bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Vì bạn đóng 1 năm 8 tháng nên 8 tháng lẻ được tính thành một năm, do đó thời gian đóng BHXH của bạn được làm tròn thành 2 năm để tính BHXH 1 lần theo hệ số lương nhà nước. 

Như vậy, số tháng hưởng BHXH 1 lần của bạn là: 2 x 2 = 4 tháng.

Về xác định mức bình quân tiền lương đóng BHXH, căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

“Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

đ) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm (180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

180 tháng

Như vậy, do bạn tham gia BHXH từ 1/2017 nên mức bình quân tiền lương của bạn được tính theo 15 năm cuối (180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc. Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn đóng BHXH 1 năm 8 tháng từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2018.

Sau 1 năm bạn nghỉ việc tức là đến tháng 9/2019 bạn nộp hồ sơ rút BHXH 1 lần nên mức lương cơ sở của bạn sẽ theo quy định tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 là 1.490.000 đồng, hệ số lương các năm cuối trước khi nghỉ việc của bạn là 3,14 nên: Mbqtl = 1.490.000 x 3,14 x 15 : 15 = 4.678.600 đồng.

Do đó, mức hưởng BHXH 1 lần theo hệ số lương nhà nước là: Mbqtl x Số tháng hưởng BHXH = 4.678.600 x 4 = 18.714.400 đồng.

Thứ hai, đóng BHXH ở cơ quan nhà nước có được nhân với hệ số trượt giá không?

Căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.”

tinh muc huong bhxh 1 lan theo he so luong nha nuoc 1

Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Như vậy, theo quy định trên người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (hưởng lương hệ số) tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì được hưởng thêm hệ số trượt giá.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, thì bạn tham gia đóng BHXH được 1 năm 8 tháng từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2018, và khi bạn nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần vào năm 2019 thì bạn sẽ được nhân với hệ số trượt giá của năm 2019. Do đó, khi bạn đóng BHXH ở cơ quan nhà nước thì vẫn được nhân với hệ số trượt giá.

Trên đây là bài viết về vấn đề tính mức hưởng BHXH 1 lần theo hệ số lương nhà nước?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về BHXH 1 lần theo hệ số lương nhà nước, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Rút BHXH 1 lần khi làm doanh nghiệp nhà nước và tư nhân

Cách tính mức hưởng BHXH một lần khi có tháng lẻ mới nhất

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét