19006172

Tính mức hưởng lương hưu cho lao động nữ năm 2023

Tính mức hưởng lương hưu cho lao động nữ năm 2023

Xin chào, mình muốn hỏi về việc tính mức hưởng lương hưu cho lao động nữ năm 2023! Mình là nữ là giáo viên tiểu học; mình công tác và được tính đóng bảo hiểm từ 1/8/1989 đến 1/1/2023 thì mình nghỉ hưu trước tuổi là 30 năm 5 tháng. Vậy mình nghỉ hưu sớm trước 5 năm. Mình sinh 1969 và mình ăn lương trung cấp. Khi mình nghỉ hưu thì có được tính tròn thời gian đóng bảo hiểm lên không? Mình có được hưởng 75% lương hưu và trợ cấp một lần khi hưởng lương hưu nữa không? Xin cảm ơn và mong nhận được câu trả lời!Mức hưởng lương hưu cho nữ năm 2020

Hỗ trợ tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề làm tròn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 17. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 16 của Thông tư này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

a) Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó.

b) Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

2. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”

Bạn cho biết bạn công tác và được tính đóng bảo hiểm từ ngày 1/8/1989 đến ngày 1/1/2020 thì nghỉ hưu. Tức là bạn có 30 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối chiếu quy định trên thì bạn sẽ được làm tròn thành 31 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, về vấn đề tính mức hưởng lương hưu cho lao động nữ năm 2023

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%”.

Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của bạn được xác định như sau:

– 15 năm đầu đóng bảo hiểm được hưởng 45%;

– 6 năm tiếp theo được tính là 16 x 2% = 32%;

– Tổng các tỷ lệ trên là 45% + 32% = 77% tuy nhiên chỉ được lấy tối đa là 75%;

– Bạn về hưu trước tuổi 5 năm nên bị trừ đi 5 x 2% = 10%.

Vì thế, tỷ lệ lương hưu mà bạn được hưởng là 75% – 10% = 65%

Thứ ba, về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Căn cứ quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Theo phân tích ở trên thì bạn có 01 năm đóng bảo hiểm xã hội vượt quá; nên bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về chế độ hưu trí 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Người lao động nghỉ hưu có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không?

 

luatannam