19006172

Tính mức hưởng lương hưu nhận được hàng tháng trong các trường hợp năm 2021

Tính mức hưởng lương hưu nhận được hàng tháng trong các trường hợp năm 2021

THƯ TƯ VẤN VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA ANH NGUYỄN VĂN T

  1. YÊU CẦU TƯ VÁN

HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN VĂN T; SINH NGÀY: 15/09/1963

Nơi làm việc : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XXX

* Đang nhận trợ cấp thất nghiệp 10 Tháng.

* Đã chốt sổ BH, có quyết định nghỉ việc từ 01/07/2020 do dịch covid.

* Tình trạng: Bệnh Tiểu Đường.

Anh nhờ dịch vụ tư vấn, tính toán cụ thể giùm anh 1 số câu hỏi, nhờ dịch vụ tính dùm vì cách tính của BHXH theo tỉ lệ quá phức tạp, như sau:

1 – Thời gian đóng BHXH đã đủ 20 năm rồi,Vậy chính xác đến tháng + Năm nào là sẽ đủ tuổi hưởng lương hưu chính thức theo quy định.

2 – Mức hưởng lương hưu sẽ nhận được hàng tháng bao nhiêu cho các trường hợp:

2.1 Trường hợp đã chốt sổ, không đóng BH nữa chờ đủ tuổi nghỉ hưu chính thức.

2.2 Mong muốn lương hưu khoảng 4 triệu/1 tháng ,thì đóng phí BH tự nguyện 1 tháng bao nhiêu cho đến tuổi hưu chính thức.

2.3 Lãnh trợ cấp thất nghiệp 10 tháng (đến 06/2021) xong.Sau đó xin giám định sức khỏe mất sức trên 61% thì tối thiểu lương hưu sẽ được bao nhiêu?mức hưởng lương hưu nhận được hàng tháng

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Tính mức hưởng lương hưu nhận được hàng tháng trong các trường hợp năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Thời gian đóng BHXH đã đủ 20 năm rồi, Vậy chính xác đến tháng + Năm nào là sẽ đủ tuổi hưởng lương hưu chính thức theo qui định.

Theo quy định hiện hành (2020): Bộ luật lao động 2012 và điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì tuổi về hưu đối với nam là 60 tuổi và đóng được từ đủ 20 năm BHXH. Do đó, hiện tại anh 57 tuổi (thiếu 20 ngày) và đã đóng BHXH được 20 năm nên anh chưa đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu nhưng đã đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH. Vậy ngày 15/09/2023 anh sẽ đủ 60 tuổi để về hưu (Theo Luật BHXH năm 2014)

Tuy nhiên, quy định nêu trên sẽ được áp dụng đến hết 31/12/2020 và dự thảo là đến 01/01/2021 Chính phủ sẽ ban hành quy định mới để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình theo quy định mới của Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành bắt đầu từ 01/01/2021).

Lưu ý: Luật BHXH sang năm 2021 sẽ điều chỉnh như thế nào thì hiện chưa có văn bản chính thức nên em không thể tư vấn chính xác cho anh được.

Theo quy định Bộ luật lao động năm 2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2021): tại Điều 169: thì “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028” – do đó, có khả năng khi anh 61 tuổi tức là vào ngày 15/09/2024 anh sẽ đủ điều kiện về hưu (tức là chờ thêm 04 năm nữa mới đủ tuổi về hưu theo Luật tại thời điểm 2024).

2. Mức hưởng lương hưu sẽ nhận được hàng tháng bao nhiêu cho các trường hợp:

2.1 Trường hợp đã chốt sổ, không đóng BH nữa chờ đủ tuổi nghỉ hưu chính thức.

– Nếu áp dụng theo luật hiện hành (Điều 56 Luật BHXH năm 2014) thì mức lương hưu anh được hưởng là: 45% mức bình quân tháng đóng BHXH của 20 năm đóng BHXH mà anh đã tham gia (từ năm 2000 đến 2020). Theo số liệu em tính trong excel thì (tính theo quy định hiện hành của năm 2020 theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014) mức bình quân tháng đóng BHXH của 20 năm đóng BHXH mà anh đã tham gia (từ năm 2000 đến 2020) là: 3.230.854 đồng nên mức hưởng lương hưu của anh sẽ là: 45% * 3.230.854 đồng = 1.453.884 đồng. (vì theo Luật BHXH 2014 hiện hành thì từ năm 2022 trở đi đóng BHXH 20 năm mới được hưởng lương hưu là 45% mức bình quân lương đóng BHXH)

=) Anh xem chi tiết tại Bảng excel (sheet: Anh T 1)

(Lưu ý: vì thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu của anh là trong tương lai cộng với việc ngày 01/01/2021 Luật BHXH sẽ được sửa đổi nên số liệu em tính toán như trên là số liệu được tính dựa trên Luật hiện hành áp dụng của năm 2020 (Luật BHXH 2014). Do đó, đến thời điểm anh về hưu chính thức (15/09/2024) kết quả trên sẽ được thay đổi (theo hướng tăng lên nhưng không đang kể do sự trượt giá đồng tiền).

Kết luận: Nếu cách tính không có gì thay đổi thì mức hưởng lương hưu của anh sẽ là: 1.458.528 đồng (tại thời điểm hiện tại, mức hưu 1.458.528 đồng/tháng hưu là chính xác nhưng 03-04 năm nữa thì sẽ có sai số do cách tính lương bình quân sẽ thay độ hệ số trượt giá).

2.2 Mong muốn lương hưu khoãng 4 triệu/1 tháng, thì đóng phí BH tự nguyện 1 tháng bao nhiêu cho đến tuổi hưu chính thức.

– Hiện tại, mức lương bình quân tiền lương của anh là khá thấp (3.241.174 đồng). Do đó, để hưởng lương hưu với mức 4.000.000 đồng/tháng thì anh sẽ phải đóng bù với số tiền rất lớn. Cụ thể:

Giải định: Như phần 1 em đã giải đáp, 15/09/2024 anh mới đủ tuổi về hưu nên hiện anh còn 04 năm nữa để tham gia BHXH tự nguyện. Khi đó, vào 19/5/2024 anh đủ 61 tuổi và đóng BHXH được 24 năm. =) =) Anh xem chi tiết tại Bảng excel (sheet: Anh Tuấn 2)

Giải trình sau khi ước tính số liệu nêu trên:

Để đạt được mức lương hưu là 4tr/tháng thì 04 năm đóng BHXH tự nguyện từ 10/2020 đến 09/2024 thì anh phải đóng với mức lương làm căn cứ là 29.800.000 đồng/tháng (hiện năm 2020 mức mức lương làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện theo quy định cao nhất là 29.800.000 đồng). Khi đó, anh sẽ phải đóng 22% trên mức 29.800.000, tức là 1 tháng anh phải đóng vào BHXH là 6.556.000 đồng/tháng.

Do đó, anh cân nhắc số liệu trên để đóng BHXH sao cho phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Tư vấn: Theo em, anh nên đóng thêm BHXH tự nguyện để đến khi nghỉ hưu vào năm 2024 thì mức lương hưu của anh sẽ cao hơn mức hiện nay. Mức tiền làm căn cứ đóng anh nên lựa chọn cao hơn hoặc bằng với mức lương của tháng 6/2020 là được, không nhất thiết phải đóng quá cao để mai sau hưởng 4 triệu lương hưu 1 tháng. Bởi, việc hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được nhà nước điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình xã hội và sự mất giá của đồng tiền.

Vậy, anh nên cân nhắc mức tiền làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện là 5-6 triệu là hợp lý nhất. (mức đóng hằng tháng sẽ là 22% trên mức lương anh lựa chọn, nếu anh lựa chọn mức lương đóng tự nguyện là 5 triệu thì mỗi tháng anh đóng vào BHXH là 1.100.000 đồng và anh có thể tính tương tự cho các mức lương khác mà anh lựa chọn.)

2.3 Lãnh trợ cấp thất nghiệp 10 tháng (đến 06/2021) xong. Sau đó xin giám định sức khỏe mất sức trên 61% thì tối thiểu lương hưu sẽ được bao nhiêu?

mức hưởng lương hưu nhận được hàng tháng

Như đã trình bày ở trên, đến 01/01/2021 thì Luật BHXH sẽ thay đổi, do đó, điều kiện về hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động và mức giảm trừ % hưởng lương hưu có thay đổi hay không thì hiện nay em chưa rõ vì chưa có quy định của pháp luật cụ thể. Vậy nên, việc xác định anh có đủ điều kiện về hưu theo diện suy giảm 61% hay không sẽ áp dụng theo quy định của Luật BHXH 2014 (hiện hành). Trường hợp, nếu luật không thay đổi thì những phân tích dưới đây sẽ là chính xác. Cụ thể: (Điều 55 Luật BHXH năm 2014)

– Điều kiện về tuổi để giám định mức suy giảm 61% khả năng lao động: Từ năm 2020 trở đi thì nam sẽ phải đủ 55 tuổi. Vậy hiện anh đã 57 tuổi (thiếu 20 ngày) nên đã đủ điều kiện để giám định về hưu trước.

– Điều kiện về số năm đóng BHXH để đi giám định mức suy giảm: hiện anh đã đóng đủ 20 năm BHXH bắt buộc nên đã đủ điều kiện để đi giám định sức khỏe về hưu trước tuổi.

Vậy, nếu anh đi giám định và đủ điều kiện về hưu trước tuổi thì % mức hưởng lương hưu mà anh được hưởng sẽ tính như sau:

– Đến tháng 6/2020 thì tuổi anh là gần 58 tuổi (thiếu 3 tháng), do đó, anh sẽ về hưu sớm hơn quy định (60 tuổi) là 2 năm 3 tháng. Vì về hưu sớm hơn dự định nên % bị giảm trừ là 4% (cho 02 năm về hưu sớm).

– Năm 2021 về hưu thì mức tính hưởng lương hưu sẽ là: 19 năm đóng BHXH được hưởng 45% sau đó cứ thêm 1 năm được 2%. Nên mức hưởng hưu của anh 6/2021 là 47% mức bình quân tiền lương. Mà do anh về hưu trước 2 tuổi 3 tháng nên bị giảm trừ 4%. Vậy mức hưởng là 43% mức bình quân = 43% * 3.230.854 = 1.389.267 đồng.

KẾT LUẬN:

Do thời điểm này, việc tính toán chế độ hưu trí còn nhiều biến đổi trong tương lai do luật thay đổi vào năm 2021. Vậy nên, những vấn đề tư vấn nêu trên dựa vào quy định luật hiện hành, từ đó hướng tới phương án cho tương lai sao cho có lợi nhất với anh trong trường hợp này.

Trên đây là bài viết về Tính mức hưởng lương hưu nhận được hàng tháng trong các trường hợp năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Điều kiện nghỉ hưu của người có 16 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực 0.7

Điều kiện nghỉ hưu khi vừa đóng bảo hiểm bắt buộc vừa đóng tự nguyện

Nếu còn vướng mắc về Tính mức hưởng lương hưu nhận được hàng tháng trong các trường hợp năm 2021; bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam