19006172

Tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đóng gián đoạn

Tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đóng gián đoạn

Tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đóng gián đoạn. Gửi Tổng đài tư vấn, em xin hỏi cách tính tiền BHXH 1 lần của em như sau ạ:

Năm 2009 (12/2009-12/2009: lương 1.290.000).

Năm 2010 (01/2010-02/2010: lương 2.880.000).

Năm 2011 (01/2011-02/2011: lương 3.320.000).

Năm 2016 (09/2016-10/2016: lương 3.500.000).

Năm 2017 (07/2017-12/2017:lương 4.538.000).

Năm 2018 (01/2018-03/2018 lương 4.816.000).

Anh, chị xin giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn ạ.tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hộiTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với: Tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đóng gián đoạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về cách tính bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, theo quy định trên, mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được xác định như sau:

1. Số tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

– Những tháng đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014 đều là các tháng lẻ nên những tháng này sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội sau ngày 01/01/2014 trở đi. Bao gồm: Năm 2009 đóng 01 tháng (12/2009-12/2009: lương 1.290.000). Năm 2010 đóng 02 tháng (01/2010-02/2010: lương 2.880.000). Năm 2011 đóng  02 tháng (01/2011-02/2011: lương 3.320.000). Tổng cộng thời gian đóng là 05 tháng được chuyển sang giai đoạn đóng từ 2014.

– Những tháng đóng bảo hiểm sau ngày 01/01/2014 của bạn như sau: Năm 2016 đóng 02 tháng (09/2016-10/2016: lương 3.500.000). Năm 2017 đóng 06 tháng (07/2017-12/2017:lương 4.538.000). Năm 2018 đóng 03 tháng (01/2018-03/2018 lương 4.816.000) và 05 tháng được chuyển sang từ giai đoạn trước.

Do đó, tổng thời gian bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội như sau: 02 tháng+ 06 tháng+03 tháng+ 05 tháng= 16 tháng= 01 năm 04 tháng.

2. Xác định mức bình quân tiền lương.

Mức bình quân tiền lương 16 tháng đóng bảo hiểm của bạn là: 4.289.100 đồng.

3. Xác định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Khoảng thời gian 02 tháng lẻ sẽ được làm tròn là nửa năm nên thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là 1,5 năm. Do đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần= (1.5 năm x 02 tháng) x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội = 03 tháng x 4.289.100 đồng=12.867.300 đồng.

tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến

Kết luận, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn là 12.867.300 đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đóng gián đoạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần có cần xin xác nhận của chính quyền?

Có cần bản sao sổ bảo hiểm xã hội trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Nếu còn vấn đề thắc mắc về: Tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đóng gián đoạn. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam