19006172

Tính thời hạn nộp hồ sơ hưởng ốm đau năm 2023 từ thời điểm nào? 

Tính thời hạn nộp hồ sơ hưởng ốm đau năm 2023 từ thời điểm nào? 

Xin chào luật sư, em là nhân sự của công ty có thắc mắc là công ty có 1 lao động nghỉ ốm đau từ ngày 23/8 đến ngày 21/9. Ngày 01/11 công ty nộp hồ sơ hưởng chế độ giải quyết lên cho cơ quan BHXH thì bên đó trả lời đã quá hạn 45 ngày vì cơ quan BHXH tính từ ngày NLĐ nghỉ hưởng ốm đau thì có đúng không? Trường hợp quá hạn rồi thì chế độ ốm đau của người lao động có được xét duyệt nữa hay không và mất thời gian chờ đợi bao nhiêu lâu sẽ có phản hồi từ cơ quan BHXH sau khi nộp hồ sơ? Xin cảm ơn.Tính thời hạn nộp hồ sơ hưởng ốm đau

Luật sư tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, tính thời hạn nộp hồ sơ hưởng ốm đau từ thời điểm nào? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, để được hưởng chế độ ốm đau thì NLĐ sẽ phải nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc và công ty sẽ nộp hồ sơ tỏng thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ của NLĐ.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; công ty bạn có 1 lao động nghỉ ốm đau từ ngày 23/8 đến ngày 21/9. Ngày 01/11 công ty nộp hồ sơ hưởng chế độ giải quyết lên cho cơ quan BHXH thì bên đó trả lời đã quá hạn 45 ngày vì cơ quan BHXH tính từ ngày NLĐ nghỉ hưởng ốm đau là không đúng quy định. Và trường hợp này NLĐ vẫn chưa bị quá thời hạn nộp hồ sơ. Do đó, bạn có thể làm văn bản đề nghị đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để yêu cầu giải quyết quyền lợi cho người lao động. Lưu ý, trong văn bản nêu rõ căn cứ và chỉ ra những vấn đề chưa hợp lý, ký và đóng dấu của đơn vị gửi lên cơ quan Bảo hiểm.

Thứ hai, quá thời hạn nộp hồ sơ ốm đau có được giải quyết?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản”.

Như vậy, trường hợp nếu công ty bạn nộp muộn hồ sơ ốm đau nhưng NLĐ vẫn có thể được giải quyết chế độ ốm đau nếu có giải trình với cơ quan BHXH. Hiện nay, tại mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (để đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe) có mục “Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm”; bạn có thể trình bày rõ lý do nộp muộn ở mục này.

Thứ ba, về thời hạn giải quyết hồ sơ ốm đau

Căn cứ mục 4.1 khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Theo quy định trên, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thì trong thời hạn 06 ngày làm việc khi công ty bạn nộp hồ sơ thì cơ quan BHXH sẽ giải quyết và chi trả tiền trợ cấp cho NLĐ

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về chế độ ốm đau 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Người lao động nghỉ ốm đau trên 14 ngày thì công ty phải báo giảm không

Trả lời

luatannam