Tính tiền BHXH một lần cho người vừa làm Nhà Nước vừa làm doanh nghiệp

Tính tiền BHXH một lần cho người vừa làm Nhà Nước vừa làm doanh nghiệp

Tổng đài cho mình hỏi: Tháng 12/2008 đến tháng 7/2012 đóng bảo hiểm xã hội hệ số lương 2,18, tháng 8/2012 hệ số lương là 2,57. Ngừng đóng một thời gian, sau đó tôi đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp từ tháng 11/2012 đến 12/2016 đóng với mức lương 4.000.000 đồng, từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2017 đóng với mức lương 6,320,000 đồng. Vậy cho mình hỏi muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền? mong tổng đài trả lời giúp tôi. Tính tiền BHXH một lần cho người vừa làm Nhà Nước vừa làm doanh nghiệpTư vấn bảo hiểm xã hội:Tính tiền BHXH một lần

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về vấn đề tính tiền BHXH một lần cho người vừa làm Nhà Nước vừa làm doanh nghiệp; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Về mức bình quân tiền lương tính tiền BHXH một lần

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

d) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

120 tháng

3. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

+

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

a) Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy

Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, thì bạn vừa có thời gian đóng BHXH tại Cơ quan nhà nước vừa có thời gian đóng tại doanh nghiệp, cụ thể:

– Tháng 12/2008 đến tháng 7/2017 đóng bảo hiểm xã hội hệ số lương 2,18.

– Tháng 8/2012 đóng bảo hiểm xã hội hệ số lương là 2,57.

–  Tháng 11/2012 đến 12/2016 đóng với mức lương 4.000.000 đồng.

– Tháng 1/2017  đến tháng 5/2018 đóng với mức lương 6,320,000 đồng.

Với thời gian đóng này, chúng tôi đưa ra cách tính cho bạn như sau:

Đối với mức bình quân tiền lương của thời gian đóng nhà nước

Bạn đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan nhà nước từ tháng 12/2008 đến tháng 8/2012, thời gian này bạn đóng được 3 năm 9 tháng BHXH tức là đóng được 45 tháng. cụ thể:

Tiền lương BQNN = (44 tháng *2,18 + 1 tháng * 2,57) x 1.390.000 đồng/44 tháng = 3.042.247 đồng.

Tiền lương bình quân cả quá trình đóng bảo hiểm

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH tiền lương làm trong doanh nghiệp sẽ được nhân với hệ số trượt giá; cụ thể của năm 2012 là 1,19; năm 2013 là 1,11; năm 2014 là 1,07, 2015 là 1.06, năm 2016 1,04, năm 2017 1,00.

Mbqtl

=

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định x Tiền lương BQNN

+

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

                = {45 x 3.042.247 đồng + (2 x 1.19 + 12 x 1.11 + 12x 1.07 + 12 x 1.06 +12 x 1.04) x   4.000.000 + 17 x 6.320.000) }/ 112 tháng

                = 4.100.903 đồng

Về cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Tính tiền BHXH một lần

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Cách xác định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn trước năm 2014 hay sau năm 2014 được thực hiện theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Về cách xác định số tháng hưởng:

– Từ tháng 12/2008 đến tháng 8/2012 và từ tháng 11/2012 đến 31/12/2013 đóng được 4 năm 11 tháng. Mức hưởng = 4 x 1.5 = 6 tháng (11 tháng lẻ sẽ được chuyển sang năm 2014).

– Từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2016 đóng và từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2017 đóng được 3 năm 5 tháng cộng với 11 tháng chuyển từ trước năm 2013 chuyển sang; tổng được 4 năm 4 tháng; được làm tròn là 4,5 năm. Mức hưởng = 4,5 x 2 = 9 tháng.

——> Tổng số tháng được nhận = 6 + 9 = 15 tháng.

Vậy, cách tính tiền BHXH một lần của bạn như sau:

Mức hưởng = số tháng đóng bảo hiểm x Mbqtl

                    = 15 x 4.100.903 đồng = 61.513.543 đồng

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi về vấn đề tính tiền BHXH một lần cho người vừa làm Nhà Nước vừa làm doanh nghiệp. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết :

Nơi nhận bảo hiểm xã hội một lần có bắt buộc là nơi đóng bảo hiểm?

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Mọi thắc mắc về vấn đề tính tiền BHXH một lần cho người vừa làm Nhà Nước vừa làm doanh nghiệp xin vui liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi